<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pressrelease

Dizparc förvärvar Rationell IT och etablerar sig i Linköping

RationellIT_mindre

Dizparc fortsätter sin offensiva tillväxt och förvärvar Rationell IT. Genom förvärvet etablerar sig Dizparc i Linköping och utvecklar företagets kompetens inom verksamhetsnära IT. Förvärvet är ytterligare ett led i att bli en nationell aktör vars målsättning är att stödja små- och medelstora företag i Sverige att utveckla sina digitala möjligheter.  

Digitaliseringen innebär en stor förändring för såväl samhället i stort som för dagens företag. Förutsättningarna för hur affärer görs har förändrats, digitaliseringen har inneburit att interaktionen mellan företag har utvecklats och här spelar affärssystemet en viktig roll tillsammans med t.ex. e-handel och nya kommunikationslösningar. Genom en väl fungerande lösning där flera system samspelar kommer dagens företag att vara konkurrenskraftiga även imorgon.

”Dizparc är idag en av de ledande leverantörerna av digitala lösningar till små- och medelstora företag på den svenska marknaden. Genom förvärvet av Rationell IT stärker vi den positionen ytterligare. Deras kompetens inom bland annat affärssystemet Pyramid, tillsammans med den kompetens som finns inom Dizparc, gör att vi blir en av de ledande aktörerna inom området i Sverige. Dessutom får vi en etablering i Linköpingsområdet, en spännande marknad med stor utvecklingspotential.”

Andreas Blåeldh, VD Dizparc.

Rationell IT, med drygt 20 medarbetare och närmare 25 års erfarenhet inom IT-branschen, erbjuder sina kunder ett gediget kunnande inom såväl affärssystem som anpassade lösningar och verksamhetsanalyser. De arbetar nära sina kunder i verksamhetsutvecklande projekt och drivs av att skapa nya digitala lösningar som för kundernas verksamhet framåt. Rationell IT:s kompetens inom affärssystemet Pyramid kommer att bidra positivt till Dizparc, och Dizparcs kompetens inom bland annat moderna molnlösningar kommer att bidra positivt till Rationell IT:s närmare 80 kunder.

”Dizparcs värderingar och synsätt på hur man driver företag gjorde att vi snabbt kände att det här var rätt väg för oss. Genom Dizparc får Rationell IT en möjlighet att ta nästa steg i vår utveckling något vi är väldigt laddade för. Vi får dessutom tillgång till stor kompetens och erfarenhet inom en rad produkter och tjänster som vi nu har möjlighet att erbjuda våra kunder, vilket jag tycker är väldigt positivt. Våra medarbetare kommer också in i ett större sammanhang vilket kommer att bidra positivt till deras såväl som företagets utveckling."

Dag Johansson, VD Rationell IT.

Kontaktpersoner

Camila Erixon

Marknad/Kommunikation Dizparc

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.