<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gnista

Att resa eller inte resa, det är frågan

kvinna bakom ratt

Corona-pandemin har inneburit en omställning på många plan. Från att ha agerat i en bransch känd för omfattande tjänsteresor har distansmöten via digitala verktyg blivit en ny vardag för Dizparcs konsulter. Det nya sättet att mötas har skakat om arbetsvardagen, men har trots det snabbt blivit accepterat och en initial skepsis har ersatts av ett engagemang att tillsammans få skapa och vara med och bidra till en mer hållbar framtid.

De uppenbara fördelar som digitala möten för med sig i både form av miljö- och effektivitetsvinster talar för att de kanske är här för att stanna. I takt med att vi återgår till en allt mer normal tillvaro efter pandemin är frågan många ställer sig om vi kommer att återgå till samma mönster som innan eller om resandet faktiskt har minskat permanent till förmån för digitala sätt att mötas? 

Omställningen till digitala möten har blivit extra stor för medarbetarna på Dizparcs Halmstadskontor där långa resvägar och många mil på vägarna tidigare varit en naturlig del av vardagen. 

“- Jag tror definitivt att digitala möten är en trend som håller i sig. Min egen erfarenhet är att arbetet blir betydligt effektivare när vi undviker onödigt mellansnack och kan koncentrera oss på uppgiften till 100% och ge kunden ännu mer valuta för pengarna. Jag tror aldrig att vi fått så mycket gjort under året som vi fått om vi inte jobbat remote med alla de effektivitetsvinster det innebär”, berättar Josefine Karlsson, konsult på Dizparc i Halmstad. 

En tydlig positiv effekt kopplat till ett minskat antal tjänsteresor är de minskade koldioxidutsläppen, som precis som hos många verksamheter minskat avsevärt även hos Dizparc under pandemin. På central nivå pekar plötsligt och glädjande alla KPI:er i rätt riktning och målsättningar om minskade utsläpp som tidigare känts svåra att nå på kort sikt har nu uppnåtts i raketfart. Utöver att ledarna skiftat över till miljöbilar har minskningen åstadkommits primärt genom att resor inte genomförs i onödan utan istället används digitala möten som komplement till fysiska, arbete sker remote när det är lämpligt och en mer smart kundfördelning ur ett geografiskt perspektiv görs löpande.

“- Inom Dizparc har vi ett tydligt fokus på minskade koldioxidutsläpp. Vi vet att det är vår verksamhets akilleshäl och arbetar därför dedikerat med att minska utsläppen inom en rad olika områden där just tjänsteresor är det största reglaget vi har att dra i. Alla våra kontor gör en årlig obligatorisk rapportering av sina koldioxidutsläpp och följer även upp dessa i kvartalsvisa bokslut som baseras på utlägg och reseräkningar som våra konsulter gör löpande. Under de fem år som vi mätt våra utsläpp kopplat till just resor har minskningen ofta varit relativt blygsam, men i år har vi slagit rekord och minskat våra utsläpp med så mycket som 80% på vissa av våra marknader”, berättar Annelie Weinehall, Hållbarhetsansvarig på Dizparc. 

“- Det är så klart kul och inspirerande för oss ute på kontoren att se att våra digitala möten har haft en så positiv miljöeffekt. Tidigare ansågs mycket tid spenderad “ute hos kund” vara ett tecken på framgång, men nu upplever jag att alla kollegor är mer peppade på att försöka tänka smart kring sitt resande och föredrar digitala möten snarare än en massa mil på vägarna. Den här typen av kulturförändring har skett väldigt snabbt och vi har nu börjat resonera mer kring nya sätt att till exempel fördela våra uppdrag utifrån en närhetsprincip där kontoret eller medarbetaren med kortast resväg servar kunden”, säger Tina Johansson, VD för Dizparc i Halmstad.

“ - Även om vi blivit grymma på digitala möten får vi inte underskatta styrkan i fysiska möten. Jag tror definitivt att det är viktigt för alla relationer att mötas då och då, kanske för mer strategiska möten som uppstartsmöten inför ett projekt eller strategimöten”, inflikar Josefine.

“- Att ställa om så snabbt som vi gjort har krävt att kunderna varit med på noterna. Våra kundrelationer är långa och stabila vilket helt klart gjort övergången till digitala möten betydligt smidigare”, menar Tina.

Att ett minskat resande fört med sig positiva effekter utifrån både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv råder det ingen tvekan om. Men även utifrån den sociala dimensionen finns tydliga vinster där medarbetare vittnar om en enklare vardag där hemmakontoret och ett minskat antal resdagar reducerat stressen kring att få ihop det ständigt närvarande livspusslet. Även om jobb hemifrån visat sig vara en dröm för många medarbetare och arbetsgivare som ser detta som en framtidsmodell är frågan dock om den nya tillvaron på hemmakontoret passar alla?

“- Jag tror att hemmakontor passar en del jättebra, men andra mindre bra. Det har helt med personlighet och livssituation att göra. Det bästa vore om vi efter pandemin kan hitta en slags “gyllene medelväg” där vi kan tillbringa tid både på hemmakontoret och det gemensamma kontoret”, avrundar Tina.

Vill du veta mer om vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen? Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret.

Kontaktpersoner

Andreas Blåeldh

VD, Dizparc

Annelie Weinehall

Hållbarhetsansvarig, Dizparc

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.