<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Strategi- och affärsutveckling

Utvecklingen har aldrig gått så snabbt som nu. För att säkerställa en hållbar affärsmodell över tid krävs en kontinuerlig utveckling av din verksamhet avseende både strategiska vägval, erbjudandeutveckling, processer, ledarskap och organisationsutveckling.

 

Det är här vi kommer in i bilden!

På Dizparc-bolaget Business & Strategy hittar du flera seniora konsulter med lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter att transformera sig och ställa om för att möta en ständigt föränderlig spelplan. Vi hjälper små och medelstora verksamheter  hela vägen från att skaffa sig rätt insikter, vidare till det strategiska ritbordet och så klart genom själva förändringsprocessen.

Vi är experter på

För att säkerställa en hållbar affärsmodell över tid krävs en kontinuerlig utveckling av din verksamhet avseende både strategiska vägval, erbjudandeutveckling, processer, ledarskap och organisationsutveckling. 

Strategi och rådgivning

Vi översätter verksamhetens mål och visioner till en målbild för lösningar som möter både de tekniska kraven och affärskraven. Vi anpassar strategin till just er organisations förutsättningar och med både system och rådgivning levererar vi enklare, tydliga analyser som bidrar till bättre beslutsunderlag och överblick.

Verksamhet och optimering

Snabbare, smartare och sänkt driftkostnad. Genom vår analys identifierar vi effektivare sätt att arbeta, frigör arbetstid och bidrar till en roligare vardag för medarbetare. Vi tillämpar avancerade analyser av affärsprocesser och ersätter manuella, vardagliga, repetitiva uppgifter med högeffektiva och intelligenta automatiserade arbetsflöden.

Projekt- och förändringsledning

Idag väljer företag allt oftare att organisera sitt arbete i form av projekt. Det främjar många gånger möjligheterna att arbeta mer fokuserat inom ett avgränsat område och innebär en större flexibilitet och skalbarhet. Förändringsledning underlättar för en organisation att flytta från ett läge till ett nytt med ökad effekthemtagning. Vi hjälper er att nå både mål och önskad effekt!

Paketerade erbjudanden

Vi kan erbjuda paketerade tjänster inom områden som; ESG, Cybersäkerhet, Innovationsledning, Produktledning och Affärsanalys.

Jobba hos oss

Bli en del av vårt team

Vi är ständigt på jakt efter nya talanger som kan hjälpa våra kunder att ta nästa steg i sin utveckling. Nyfiken på om vi är en match? Tveka inte att ta en förutsättningslös kontakt eller sök någon av våra lediga tjänster.

Jobba hos oss
magnus_melen_3

Från idé till verklighet

Läs mer om hur vi har hjälpt våra kunder att ta nästa steg på sin utvecklingsresa och nyttja sin fulla potential.

Till alla kundcase

Case

Polestar

Dizparc Business & Strategy were hired to deliver program management services, to establish, coordinate and track the overall project organisation (improvement areas) for developing the Retail Experience in Polestar Spaces.

Values delivered

  • Set up a structure for efficient project  management
  • Monitor and track performance of all projects
  • Coordinate progress and finance reporting
  • Plan for pilots in mock-up and/or markets
  • Secure preparation for results evaluation and business case
  • Support internal project leads in all improvement areas

Kontaktperson

Magnus Melén

Dizparc Business & Strategy

Välkommen att kontakta oss