<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safesnap

Fotografera säkert, enkelt och förenligt med GDPR.

kvinna fotograferar med mobilkamera

Har ni smartphones i verksamheten? Då förekommer det med största sannolikhet fotografering med dessa – och det är bra – för dagens smartphones är otroligt kraftfulla verktyg som man skall ta vara på för att underlätta arbetet i verksamheten.

Vad är Safesnap?

Safesnap är en egenutvecklad säkerhetsapp för fotografering samt ljud- och videoupptagning med samma funktionalitet som den inbyggda kameraappen i en smartphone. Skillnaden är att bilder, ljud eller video synkroniseras till er egen fillagringsyta istället för publika molntjänster. Med Safesnap kan verksamheten känna sig trygg med att bilder, videos och ljud inte hamnar i fel händer.

Varför finns Safesnap?

Det man behöver tänka på när man fotograferar i tjänsten är vad som fotograferas. Fotograferar ni teknisk infrastruktur eller andra företagshemligheter så kan det vara känsligt om fotografierna hamnar i fel händer. Fotograferar ni personer så har ni skapat en personuppgift som således lyder under GDPR. Inget av detta är ett problem så länge man har koll på sin data.

Smartphones idag är konsumentprodukter och hela ekosystemet är designade därefter. De fylls med värdefulla appar och andra funktioner som gör både vardagen enklare och roligare. Men när du använder en smartphone i företaget så blir det lite mer problematiskt.

En stor del av appar som finns på publika app-butiker bygger sina intäkter på att sälja data som appen samlar in genom olika behörigheter till funktioner i telefoner såsom kalender, kontakter, GPS eller kamera och kamerarullen. Detta kan även kallas dataläckage, dvs. när någon oavsiktligt delar med sig av data till obehöriga.

Kamerarullen är ett tydligt exempel där de stora tillverkarna idag erbjuder smidig synkronisering av bilder till molnet, ett moln som oftast regleras av utländska företag. Dessutom kan användaren av en enskild smartphone ge appar access till kamerarullen som ökar risken för dataläckage. Det är här problematiken uppstår, för det finns inget sätt att centralt styra behörigheter som en app ges, utan det är helt upp till den enskilda användaren att kontrollera detta. Och när det gäller bilder i kamerarullen så kan dessa inte heller kontrolleras centralt, dvs. det går inte att ”ha koll på sin data”. Safesnap löser just denna problematik.

Smarta funktioner i Safesnap

En säker app

…för fotografering, skanning, film- och ljudinspelning.

Tagga dina bilder

...för att hålla ordning på bilderna i biblioteket.

Automatisk gallring

…säkerställer att inte data lagras i appen i onödan.

Central styrning av inställningar

…för kontroll. Bildkvalitet, synkroniseringsinställningar och inloggning säkerställer kontroll på processen.

Kryptering av data

…för högsta säkerhet. All data krypteras i Safesnap och inga andra appar har tillgång till Safesnaps data.

Smartphones och surfplattor

…för både iOS och Android.

någon tar bild med mobilkamera

Safe snap

Så fotograferar du

Undvik att personuppgifter lagras i publika molntjänster och ge användaren verktyg som tekniskt följer regler och policys istället för att enbart förlita er på mänsklig efterlevnad. Safesnap hjälper er verksamhet att bli GDPR-compliant för bild, ljud och video tagna med en smartphone, utan att det blir krångligt för användaren. Enkelt, säkert och full kontroll i hela kedjan!

Kontaktpersoner

christoffer-widjeback

Christoffer Widjeback

Dizparc Secured

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.