<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digital potential

Från nuläge till önskat läge.

digital potential

De flesta inser idag vikten av att ha en digital strategi. Ofta finns en affärsplan och kanske en plan för webbnärvaro och sociala medier, det finns ett eller flera affärssystem som tjänar som en motor i verksamheten. Det finns kringliggande system och underlag för att på ett eller annat sätt följa bolagets utveckling genom KPI:er och rapporter. Det upplevs ofta fungera ganska bra, men man upplever inte sällan att det finns skav som orsakar frustration och problem.

Med vårt koncept Digital Potential hjälper vi ert bolag att sätta vägen framåt. Genom intervjuer och besök i verksamheten identifierar vi ert nuläge och ser tillsammans med er över de interna processer och handovers som finns mellan funktioner som ex sälj, teknik, produktion och logistik, samt de verktyg som stödjer de processerna. Om behovet finns gör vi också en noggrann teknisk kartläggning som ligger till grund för mer traditionella teknikval och projekt. Det kan givetvis också handla om mjukare värden som samarbete och informationsdelning.

Kartläggningen mynnar ut i en analysfas där vi gör en digital skattning, identifierar gap och framtidsscenarion, föreslår kreativa lösningar och tillsammans skapar en konkret tidslinje och en plan framåt.

Vi avslutar alltid med att summera och presentera resultatet för ledningsgruppen.

Att lägga tiden på att stanna upp och skapa en tydlig plan ger kraft åt organisationen och en trygghet för ledningen i att de investeringar som görs är rätt, både idag men även framåt.

Välkommen att ta en kontakt med oss!

Kontaktpersoner

Elin Petersson

Dizparc Halmstad

Eva Elwing

Dizparc Jönköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.