<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 

Cyber Defense Center.

Skydda er information och säkerställ att angrepp upptäcks och hanteras i tid.

Dizparc Secured Cyber Defense Center säkerställer att er verksamhet har förmågan att upptäcka intrång och avvärja dessa i tid. Genom proaktiv övervakning och tillgång till vårt Incident Response Team täcker vi hela kedjan vid en eventuell incident.

cyber_defense_center

Cybersäkerhetsincidenter kan vara mycket kostsamma, speciellt om de resulterar i att hela eller delar av IT-miljön sätts ur spel. Därför har vi fokuserat vår tjänst på att upptäcka skadliga händelser så tidigt som möjligt i kedjan, redan innan händelsen leder till en incident.

Genom vår djupa cybersäkerhetskompetens kan vi proaktivt upptäcka nyanser i er IT-miljö som kan vara ett tecken på ett begynnande intrång. Långt innan automatiska verktyg varken upptäcker eller larmar.

Tjänsten inkluderar förvaltning och Threat Hunting samt tillgång till vårt Incident Response-team. I tillägg till detta även flera optioner för att förstärka övervakningen och informationsinsamlingen för er verksamhet.

 

BG Lila - Dizparc Secured

"Mediantiden från initial åtkomst till spridning av kryptovirus under 2022 var 79 dagar. Den kortaste observerade tiden var 17 dagar."

- Intel471

threat_hunting

Threat Hunting

Proaktiv spaning efter avvikelser av hot eller intrång.

incident_response

Incident Response and Investigations

Hantering av eventuella incidenter inkl. utredning, koordinering och analys.

incident_detection

Incident Detection (EDR/NDR)

Förmåga att upptäcka avvikelser, händelser och incidenter.

attack_surface_mgmt

Attack Surface Management

Övervakning av extern exponering av tjänster.

soc

Security Operation Center

Larmhantering och förvaltning av datainsamling.

threat_intel

Threat Intelligence

Omvärldsbevakning och strategiska underrättelser.

Inspiration

White Paper - Ransomware

Ransomware - en guide för ökad motståndskraft

Ransomware har blivit ett digitalt samhällsproblem som kan drabba vilken verksamhets som helst. Konsekvenserna kan vara allt från milda till förödande. Att skydda sig från angreppsförsök går inte, men att motverka lyckade angrepp går. I vår guide delar våra experter med sig av tips inom fyra områden som reflekterar de förmågor och förhållningssätt som din verksamhet bör rusta för.

Välkommen att kontakta oss

Vill du veta mer om hur du kan stärka din verksamhets cybersäkerhetsförmåga? Tveka inte att ta en kontakt. Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte där vi ger dig en bild av vilka aktiviteter som behöver genomföras.

Kontaktpersoner

christoffer-widjeback

Christoffer Widjeback

Dizparc Secured

Redo att stänga dörren

Ta en kontakt så hör vi av oss.