<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Appcertifiering

Ta kontroll över din information

kvinna vid dator

Appar är kraftfulla verktyg för att mobilisera en verksamhets processer och detta skall man ta till vara på för att hjälpa verksamheten att bli mer effektiv. Men vissa appar kan få tillgång till data som den inte behöver för att fungera, eller vissa appar kanske inte är verksamhetsrelaterade men får ändå tillgång till verksamhetsdata. Och med verksamhetsdata menar vi också personuppgifter.

Den största utmaningen att centralt kontrollera dataflöden i en app är behörighetsmodellens struktur i smartphones – det är helt enkelt upp till användaren att avgöra vilka appar som skall få tillgång till data som finns på telefonen. Här tappar verksamheten kontrollen över sin data – om man inte har en process och verktyg för att kontrollera detta.

Vad innebär Appcertifiering?

Certifiera era appar

Tjänsten Appcertifiering hjälper er som företag att säkerställa vilken data en app samlar in och vilka organisationer som får tillgång till datan. Vi sammanställer en rapport för varje app som ligger till grund för att kunna avgöra om appen är förenlig med verksamhetens datahanteringsregler eller inte.

Vitlista era appar

För att ge verksamheten full kontroll över de appar som finns installerade på användarnas smartphones, läggs de till i verksamhetens vitlista av tillåtna och certifierade appar. Vitlistan administreras och kontrolleras med hjälp av ert MDM-system vilket säkerställer att endast certifierade appar kan installeras på verksamhetens smartphones. Vi granskar löpande varje ny release av era vitlistade appar vilket ger kontinuerlig kontroll över ert data.

Vad ingår i en appcertifiering

Granskningsrapport
Sammanfattning av granskningens innehåll

Sammanfattning av ansvarig utgivare
Varje app har en ansvarig utgivare. Vi gör en övergripande sammanfattning av utgivaren.

Vilken information appen begär åtkomst till
En lista över begärda behörigheter och analys av risk med åtkomsten.

Vilka organisationer som får tillgång till data
En lista över organisationer som får tillgång till appens insamlade data och kort sammanfattning av organisationens verksamhet.

Kundanpassad analys
Vi anpassar våra rapporter så att de tar hänsyn till era datahanteringsregler.

Förslag till beslut
Baserat på vår bedömning ger vi ett förslag till beslut om appen skall tillåtas i er verksamhet eller inte.

Hur går det till?

Steg 1

Granskning

Granskning av ert önskade app-urval.

Steg 2

Rapportering

Vi skickar en rapport för varje granskad app.

Steg 3

Beslut

Ni beslutar om appen skall tillåtas i verksamheten baserat på vår rapport.

Steg 4

Bevakning

Med våra egenutvecklade verktyg bevakar vi nya versioner av ert app-urval. Varje ny release ger er en rapport för beslut.

Kontaktpersoner

christoffer-widjeback

Christoffer Widjeback

Dizparc Secured

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.