<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Celsa Steel Service

Ett samarbete i världsklass

Celsa-1536x1024

Celsa Steel Service är Sveriges ledande armeringsleverantör och producent avseende tillverkning av stål med kunder över hela världen. Dessutom tillverkar de branschens mest koldixidsnålaste ameringsjärn, med endast 373 kg CO2 ekvialenter per ton. Vilket för den som inte är väldigt insatt i tillverkningen kan jämföras med standarden för stål som tillverkas av metallskrot, och som har ett avtryck på 1 000kg samt stål tillverkat av järnmalm, som har ett avtryck på 2 200 kg.

För varje ton armering i ett byggprojekt som används från Celsa sparas 0,61 ton CO2e – det vill säga 2 244 kilometer med fossilbil.

Huvudkontoret är placerat i Halmstad och det är även med Halmstad som utgångspunkt som Dizparc startade sitt samarbete med Celsa Steel Service. Idag arbetar dock Dizparc med Celsas samtliga nordiska kontor samt kontor i Spanien.

Johnny Haubye har arbetat på Celsa Steel Service i 14 år och i sitt yrke som teknisk chef har han varit en stor del av att, tillsammans med Dizparc, förfina lösningen QR. Ett verktyg som effektiviserar och ger full transparens för kund genom hela tillverknings- och leveransflödet.

Viktigt att ställa frågor och förstå hela processen

Celsa Steel Service började sitt samarbete med Fredrik Winkvist redan då Fredrik var på en tidigare arbetsplats, men då Fredrik valde att flytta vidare och vara med för att lägga grunden till Dizparc i Halmstad var det självklart för Celsa Steel Service att följa med. I Fredrik hade de hittat en person som inte bara ser ett uppdrag, utan som hade en förståelse för branschen.

- Vår bransch är komplicerad och kräver en stor förståelse för hur våra processer ser ut. Fredrik och hans gäng är väldigt noga med att förstå uppdraget innan de börjar göra något. De ställer frågor och säkerställer att de verkligen har förstått vad det ska användas till för att leverera rätt tjänst.

Johnny Haubye, Teknisk Chef Celsa Steel

Johnny menar att många andra IT partners de arbetat med har snabbt börjat producera något för att testa om det fungerar, vilket sällan passat Celsa Steels verksamhet. Han menar vidare att Dizparc letar efter användningsområdet och försäkrar sig om att de förstår vad det ska ge för effekt, innan utvecklingen tar vid. 

- Det gör att Dizparc aldrig tillverkar något som inte fungerar i våra processer. Digital hållbarhet i flera led helt enkelt, säger Johnny.

En stor fördel med att arbeta med Dizparc är enligt Celsa Steel Service att teamet är väldigt duktiga på att prioritera uppgifter. Man arbetar i sprintar och är agila genom hela processen.

- Det har varit fantastiskt kul att arbeta med Celsa Steel Service, en bred leverans som ger omväxling. Jag arbetar med allt från krav till att sätta lösningen på plats i en tät dialog med super users.

Fredrik Winkvist, Lösningsarkitekt och Utvecklare Dizparc Halmstad

Celsas kunder är väldigt glada över lösningen QR som Dizparc har levererat. Lösningen möjliggör att de när som helst kan gå in och se status på sina beställningar, räkna på arbeten själva och beställa alla dokument som behövs när ett projekt är avslutat och ska rapporteras. Dessutom frigör det många timmar från Celsa som de annars får spendera på att svara på frågor.

- Vi hade behövt fler anställda som bara jobbar med att svara på frågor, nu kan de i stället vara med och skapa värde för kunderna och miljön. Vi har ett väldigt bra samarbete, Fredrik kan oss och han kan bolaget vilket gör det lätt att få rätt produkt.

Nya affärsidéer ger inkomst och nöjdare kunder

Hos Celsa Steel Service i Danmark fick Dizparc bygga en separat del där vi införde stock rent. Det vill säga att kunder får möjlighet att lagerhålla armering hos Celsa om till exempel ett bygge blivit försenat och man inte vill ha ut armeringen på plats. Detta har blivit en ny inkomstkälla för Celsa som dessutom är väldigt uppskattad av kunderna då det förenklar deras arbete.

I projekt Stock rent var det en stor fördel att Dizparc har förstått att trots att vi är Celsa Steel Service är vi väldigt olika beroende på vilka länder vi arbetar i. Vi har olika processer och våra kunder har olika behov. Där har Dizparc varit lyhörda för att förstå våra olikheter och anpassa lösningen därefter.

Nu kräver medarbetare QR på arbetsplatsen

- Vi hade en kontakt som arbetade hos en av våra kunder men valde att byta arbetsgivare. Det visade sig att den nya arbetsgivaren inte arbetade med QR men vår kontakt ställde detta som krav när han började. Det hjälpte honom så mycket att kunna följa allt som skedde med armeringen att det var en självklarhet för att kunna leverera ett bra jobb. Så vi sålde QR till hans nya arbetsgivare också.

Johnny Haubye, Celsa Steel Service

QR är en lösning som möjliggör ett smidigare arbetsflöde och ger full transparens till Celsas kunder för att kunna se allt som händer med deras ordrar. Eftersom allt är webbaserat är allt tillgängligt när kunderna behöver det.

Det finns dock flera delar kvar att utveckla. Johnny har många tankar på hur de ytterligare kan underlätta för sina kunder, inte bara i att leverera det bästa och den mest miljösmarta armeringen, utan även när det kommer till planering, uppföljning och rapportering. Allt ska vara så smidigt som möjligt för kunderna och där gör QR en stor skillnad.

Kontaktpersoner

DS5R7659-Redigera-1

Elin Petersson

VD, Dizparc Halmstad

DS5R7740-1

Emma Andersson

Projektledare, Dizparc Halmstad

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.