dizparc hjälper Hags att utvecklas på nya marknader

Hags är ett svenskt företag med en global verksamhet som tillverkare och leverantör av utomhusprodukter för lek, sport och fitness för placering i park, marin och stadsmiljö.

Då Hags produktion legat geografiskt nära dizparc har det varit naturligt att samarbeta med dem. Då produktionsdelen i Hags skulle flytta till Polen fick vi på dizparc fortsatt förtroende att etablera de nya administrativa förändringar som flytten från Sverige skulle komma att innebära.

Vår gedigna verksamhetserfarenhet i kombination med vår djupgående applikatoriska kunskap i Jeeves och kunnande inom tekniska lösningar och integrationer har varit en stor fördel i vårt sätt att lösa lager och produktionsrapportering för Hags nya produktion i Polen. Samtliga dessa faktorer innebär också en stor fördel i det optimeringsarbete som dizparc nu genomför och något som också bekräftas av Hags själva.

”dizparc ger oss support i vårt affärssystem Jeeves. Deras professionella tillvägagångssätt och förstående har hjälpt oss att komma vidare med både projekt och utveckling av systemet. Konsulternas höga kompetens och förstående för att hjälpa oss som kund är oersättligt”

berättar Jessica Perkins som är IT-controller på Hags.

”Deras erfarenhet innebär att de tänker på sådant som kunden kanske inte gör och som är väldigt viktigt för att nå framgång. Vi rekommenderar dizparc då de är flexibla, professionella och alltid har ett trevligt bemötande”

avslutar Jessica.

Leveransen som dizparc tillhandahållit har fungerat stabilt och genomförts på ett smidigt sätt, mycket tack vare en god insikt i hur Hags globala verksamhet och affär ser ut och fungerar, men också tack vare våra erfarna och verklighetsförankrade konsulter.