Lyckad affärssystemimplementation och effektivare processer för Bufab

Bufab är ett internationellt handelsföretag, med verksamhet i 27 länder, som erbjuder sina kunder en helhetslösning för inköp, kvalitetssäkring och logistik av ett brett sortiment av traditionella fästelement, såsom skruvar och muttrar samt komplicerade och bearbetade och monterade komponenter i olika material (så kallade C-parts).

Tillsammans med Bufabs centrala projektorganisation har dizparc medverkat för att, driva företagets interna infrastrukturfrågor och även utöka företagets användning av affärssystemet Jeeves ERP. Från att enbart ha använt Jeeves för ekonomifunktionerna har dizparc hjälpt till att implementera Jeeves ERP som systemstöd för både försäljning, lagerfunktioner, inköp och kvalitetskontroll hos ett 30-tal av Bufabs bolag, som är lokaliserade över hela världen. Trots omfattande spännvidd i projektet, skedde leverans i tid och helt i enlighet med överenskommen budget.

Parallellt med implementationsprojekt driver dizparc och Bufab tillsammans en offensiv vidareutveckling av Bufabs administrativa processer. Genom att implementera förbättrade arbetssätt i Jeeves, men också genom integrationer med andra system och kontinuerlig kompetensutveckling, har det dagliga arbetet för berörda funktioner inom Bufab, blivit effektivare, säkrare och mer kompetent.

Under hösten 2018 drev dizparc ett uppgraderingsprojekt av affärssystemet. Projektet, för att uppgradera till senaste version, skulle visa sig vara världens hittills största projekt av detta slag, och genomfördes utan störningar i Bufabs verksamhet. Allt var klart på utsatt tid och till en kostnad som låg en tredjedel under den som ursprungligen estimerats.

”Vårt gemensamma arbete med att driva infrastrukturfrågor och ERP kröntes under 2018 med att vi flyttar ut i molnet. Office 365 är implementerat och klart tack vare ett utmärkt samarbete med dizparc, både personligt och professionellt”

berättar Michael Exenberger, CIO, Bufab Group.

Vi rekommenderar välvilligt dizparc, som konsekvent presterat på topp genom engagerad och kunnig personal.”

I samarbete med oss på dizparc, har Bufab kunnat genomföra en historiskt kostnadseffektiv implementering av ett nytt affärssystem. Genomförandet har inneburit en möjlighet att införa koncernövergripande förbättrade arbetssätt.