<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Värne Skog

Värdeskapande digital process som frigör tid

skog i soluppgång

Värne Skog AB är ett fristående familjeägt skogsbolag som etablerades 1989 i den lilla byn Värne utanför Vetlanda. De är ett serviceföretag som har ett brett nätverk av entreprenörer som genomför röjning, avverkning, plantering, certifiering och förvaltning av skog. Bolaget har 15 heltidsanställda samt ett 40-tal säsongsanställda. De har använt Pyramid som affärssystem i ca 12 år, och har de senaste åren haft partnerskap med Dizparc.

De entreprenörer som Värne Skog anlitar har hittills rapporterat sitt arbete manuellt. För kunden har detta inneburit en stor mängd återkommande administration då varje projekt måste skapas upp i Pyramid innan start, och manuellt rapporteras in på rätt projekt i Pyramid efter utfört arbete.

Digital process

I samband med att entreprenörerna går över till rapportering i ArcGis Survey 123 kommer den lösning som nu utvecklats i ett samarbete mellan Dizparcs Halmstadbolag gå live för en fullt digitaliserad process. Lösningen gör att rapporteringen skickar data till ett specialbyggt API som tar emot datan, transformerar den och skickar den vidare till Pyramid. Om projektet är nytt skapas det upp i Pyramid och rapportering av tid och förbrukning sker medan befintliga projekt fylls på med rapportering. När projektet märks som klart sker en besiktning av utfört arbete och projektet görs klart för fakturering. Rapporteringen kan även användas som underlag till lön.

Värde

Värdet detta ger är framförallt en högre kvalitet i en säkerställd process och dessutom frigjord tid till mer utvecklande och värdebyggande arbete i företaget då kunden slipper utföra repetitivt administrativt arbete, varje vecka.

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Tveka inte att ta en kontakt med oss så berättar vi mer!

Kontaktpersoner

DS5R7740-2

Emma Andersson

projektledare, Dizparc Halmstad

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.