<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trivselhus

En stomme att lita på

Trivselhus_bygga-hus_villa-storsjo_13131_416-final_16-9

Både i husbygge och uppbyggnaden av ett affärssystem är projektet det som utgör stommen. En rad processer och delsystem ska sammanflätas för att skapa en byggnation att vara riktigt stolt över och som håller över tid.

Trivselhus och Dizparc fann varandra i just ambitionen att bygga stabila stommar och vårt team har fått förmånen att tillsammans med Trivselhus implementera en affärssystemslösning baserad på Jeeves.

Inget projekt blir som bekant framgångsrikt utan att det först sätts upp en tydlig målbild och 2020 påbörjades därför en omfattande förstudie ledd av en engagerad projektgrupp ivrig att få ett nytt affärssystem på plats.

Behovet av ett nytt affärssystem hade länge varit tydligt för Trivselhus verksamhet då det dåvarande, med egenutvecklade lösningar och flera tillhörande delsystem, inte längre fyllde sin funktion fullt ut. Det innehöll processer som helt enkelt inte höll ihop och verksamheten kände ett stort behov av att både modernisera och effektivisera sina administrativa processer.

Den väl utförda förstudien landade som småningom i att Trivselhus tillsammans med Dizparcs team implementerade Jeeves med integrationer till delsystem, för att få till mer sammanhängande och optimerade processer. Inom ramen för projektet har Dizparc bland annat utvecklat smarta integrationer till Trivselhus egenutvecklade kalkylsystem samt till CAD- och konstruktionssystemen Revit och Pamir.

Från smidiga och moderna processer till ett nytt hus

Ett husprojekt börjar med att ett projekt skapas upp i affärssystemet. Projektet i affärssystemet utgör själva nyckeln till det fortsatta arbetet och innehåller all information som behövs för att husprojektet ska kunna genomföras, bland annat kunduppgifter, hustyp och projektutförande. Utöver viktiga projektdata behöver också ett antal aktiviteter och deadlines med utgångspunkt i leveransdatumet registreras i systemet för att husbygget ska kunna planeras från grund till tak. Utifrån informationen om projektet och fördefinierade villkor genereras och uppdateras en aktivitetslista. Listan blir sedan ett stöd för alla steg i projektet, som till exempel olika inköp och tillhörande processer.

Implementationen av Jeeves har lett till ökade möjligheter för ett proaktivt arbetssätt samt uppföljning om exakt var i processen ett projekt befinner sig. Den tidigare storskaliga mappstrukturen som bestod av flertalet dokument med likvärdig information har ersatts och dagens system är betydligt enklare att överblicka.

Tack vare implementationen av Jeeves och smarta processer/lösningar i systemet ihop med ett lyft internt när det gäller bättre kvalitet på vår masterdata så har vi en helt ny nivå. Enklare med att ta fram ekonomiska underlag, enklare att inventera vilket är en följd av bättre kontroll. Systemet ställer också krav på oss som organisation att hantera transaktioner på rätt sätt för att få ut det vi har användning av.

IT-ansvarig, Trivselhus

Smarta integrationer strukturerar upp och sparar tid

När projektet är registrerat och aktiviteter samt deadlines spikats har det blivit dags för alla komponenter kopplade till husprojektet att överföras från Trivselhus eget kalkylsystem. När data därifrån landar i affärssystemet får användaren välja de komponenter som ska hanteras, beroende på kommande aktiviteter och vad som kanske behöver köpas in. De utvalda komponenterna hamnar då på en försäljningsorder i affärssystemet som sedan blir grunden för beställningar. All data som registreras på projektet oavsett källa relateras till projektnumret för smidig hantering.

Många delar i ett husprojekt är unikt för varje enskild kund. Ett fönster är inte “bara ett fönster”, och en yttervägg är inte “bara en yttervägg” utan alla komponenter har olika dimensioner och egenskaper. Just därför har Dizparcs team utöver den smarta integrationen till kalkylsystemet också utvecklat integrationer till CAD- och konstruktionssystemen Revit och Pamir. Från Revit och Pamir importeras innehåll från konstruktioner, som sedan integrationen mappar och tolkar till artiklar i affärssystemet.

Slutligen har den tidigare använda integrationen med produktionsplaneringverktyget EQ-plan vidareutvecklats. Nu planeras produktionen mer i detalj, utan att öka administrationen.

Tillsammans har alla integrationer öppnat dörrar för en mer detaljerad struktur och uppföljning av lagersaldo, kostnader och fakturamatchning. Dessutom har processerna och administrationen effektiviserats rejält då all Trivselhus data numera underhålls på ett och samma ställe.

Att på ett enkelt och effektivt sätt ta del av allt arbete och data som finns i, för verksamheten, nödvändiga sidosystem och omvandla detta till affärssystemdata var en stor utmaning. Framför allt utifrån ett tekniskt perspektiv, men även ett verksamhetsmässigt. Framgången i att integrera ett system med ett annat ligger huvudsakligen i att förstå funktionerna i respektive system, kundens behov och att på ett systematiskt sätt ta fram ett dynamiskt ramverk som stödjer dessa två. Därför är det otroligt kul att se hur integrationerna mot Revit, Pamir och övriga system syr ihop helheten i projekten.

Håkan Jonsson, Verksamhetskonsult, Dizparc

Automatiserad artikelregistrering för smidigare inköpsprocess

För att ytterligare förbättra och underlätta inköpsprocessen har också lösningar för attributhantering och hantering av så kallade set-artiklar implementerats.

Attributhantering är ett sätt att minska antalet unika artiklar. För hus är inköpen av till exempel fönster eller dörrar sällan exakt likadana och för att underlätta för Trivselhus inköpare genererar systemet automatiskt ett antal attribut som exempelvis färg, hängning, glastyp för utvalda grundartiklar som sedan (till skillnad från unika artiklar) omvandlas sedan till textrader på inköpsordern.

Utöver grundartiklar finns det också artiklar som kallas för set-artiklar. Bakom en set-artikel i systemet ligger en ordermall som gör att systemet automatiskt föreslår artiklar som tillhör denna set-artikel. På så sätt blir antalet rader som en inköpare manuellt behöver registrera i systemet betydligt färre.

En effekt av att vi nu har ett bättre arbete med att underhålla artiklarna i systemet gör att vi kan använda oss av beställningspunkter i en helt annan utsträckning, vilket skapar en trygghet och enklare hantering. Orderbekräftelser från våra leverantörer är enklare att lyfta in i systemet, tidigare fick vi skriva ut och scanna dem för att sedan lägga in dem på rätt plats. Det är enklare att uppdatera information kring projekt/inköp som till exempel aviseringsnummer där vi i Jeeves bara behöver ändra på ett ställe som sedan slår igenom där det ska finnas.

Orderbehandlare, Trivselhus

I affärssystemet är artiklarna klassade med vilken leverans (huvud-, andra- eller direktleverans) de tillhör och de är som standard knutna till en huvudleverantör. Detta ger ytterligare automatiserat stöd till inköparen avseende leveransdatum. Inköparnas jobb underlättas också av en funktion för inläsning av aktuella inköpspriser för artiklarna.

Effektiv vinstavräkning utan Excel

Både i slutet av ett projekt och löpande under dess gång följs ekonomin upp, för att få koll på hur det har gått och hur man ligger till enligt budget. Trivselhus har tidigare använt Excel och följt upp projekten manuellt. Dizparc har nu vidareutvecklat funktionen för vinstavräkning genom att göra det möjligt att dela upp avräkningen utifrån olika delar, material och entreprenad. På så sätt blir vinstavräkningen betydligt enklare och tydligare vid uppföljningen av varje projekt.

För att beräkna vinst krävs också intäkter och för en mindre administrativ hantering har Dizparc vidareutvecklat automatiserade betalplaner för fakturering till kund. Baserat på belopp, betalplan och huvudleveransdatum som angetts i projekten görs procentuella uträkningar som räknar ut när och hur mycket som ska betalas. Detta genererar ett faktureringsförslag som Trivselhus sedan kan skicka ut direkt till respektive kund. På så sätt har de kunnat frångå en process som tidigare hanterades helt manuellt.

Dizparc får högsta betyg när det gäller engagemanget i projektet, alltid närvarande när man önskar och alltid ett positivt mindset som smittar av sig. Kunniga och ifrågasättande när vi hamnar i gamla processer som kanske inte gynnar oss. Dizparc utmanar organisationen till att utvecklas och bli bättre än tidigare.

IT-ansvarig, Trivselhus

Om Trivselhus

I hustillverkarnas mecka Småland hittar vi Trivselhus som från lilla Landsbro vuxit till att bli en av de största hustillverkarna i Sverige. Verksamheten grundades 1993 och levererar både villor och gruppbyggda småhus. Majoriteten av villorna uppförs med totalentreprenad, vilket innebär både ett praktiskt och juridiskt helhetsansvar för att bygga husen. Trivselhus har cirka 200 medarbetare och är en del av Svensk Husproduktion AB.

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Tveka inte att ta en kontakt med oss så berättar vi mer!

Kontaktpersoner

Stefan Rydholm

VD och projektledare, Dizparc Värnamo

Jessica Berner

Projektledare, Dizparc Värnamo

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.