<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Totebo

Ökad spårbarhet och högre produktionseffektivitet

man som står vid skrivbord och flyttar post it lappar

Totebo, som är ett av Sveriges främsta företag inom tillverkning av planmöbler, har genom ett modernt och framåtriktat arbetssätt och Dizparcs digitala lösningar effektiviserat sin produktion och ökat spårbarheten på tillverkade produkter vilket gett en förbättrad kommunikation och ökad tydlighet i deras kunddialog.

Totebo är idag ett av Sveriges största företag för tillverkning av planmöber. Företaget har funnits i drygt 100 år och sysselsätter idag cirka 100 medarbetare. Sedan företaget grundades har det karaktäriserats av entreprenöriellt tänkande och en förmåga att skickligt anpassa sig efter ändrade marknadsförutsättningar. Även när det kommer till dagens digitala omvärld så har man på ett effektivt sätt tagit till sig ny teknik och står därigenom väl rustade att möta framtiden.

Totebo har varit flexibla och effektiva i sina omställningar när det kommer till produktionen, men har precis som många andra producerande företag haft en utmaning när det kommer till effektivisering av de administrativa processerna. En stor andel av Totebos tillverkning är en- eller fåstyckstillverkning, vilket orsakar många produktionsstämplingar (start och stopp i produktionen) och ett stort behov av en bra översikt av tillverkningsordrar för att kunna planera produktionen effektivt. Den tidigare processen krävde mycket manuell handpåläggning i planeringsprocessen och utleveransprocessen där flera olika personer var inblandade i att manuellt administrera de olika delarna av flödet.

Genom sitt samarbete med Dizparc har Totebo digitaliserat många av företagets administrativa processer som tidigare behövde manuell handpåläggning. Efter en gedigen processkartläggning av Totebos produktionsflöde så har processen utvecklats till att flyta på mer effektivt och med minimalt antal stopp i produktionen.

Genom en vidareutveckling av sitt ERP-system Jeeves har en förbättrad produktionsplanering tagits fram baserad på samkörning av flera tillverkningsorder och utnyttjande av flaskhalsresurs. Lösningen med samkörning, i kombination med en mobil applikation för produktionsrapportering utvecklad av Dizparc, minimerar antalet produktionsstämplingar genom att flera tillverkningsorder grupperas samman och kan startas och stoppas tillsammans. Vidare har man genom Dizparcs lösning hela tiden kontroll på var en tillverkningsorder befinner sig i flödet, något som varit en utmaning tidigare. I packningsprocessen har tidigare packlistor om 40-50 sidor kunnat ersättas av nya program i Jeeves för att användaren hela tiden skall ha tillgång till realtidsinformation om vad som behöver packas. Skapande av följesedel och fakturor, som efterföljande steg till packningen, hanterades tidigare manuellt via avprickning i packlistor som medförde en risk för fel. En automatisering dessa moment, via den nya packningsprocessen, medförde likväl tidsbesparingar som en reducerad risk för att fakturera fel kundorder.

"- För oss på Totebo är det viktigt att hela tiden anpassa oss till marknadens förutsättningar och utveckla företaget för att vara fortsatt konkurrenskraftiga och framgångsrika. Genom vårt samarbete med Dizparc har vi digitaliserat många av våra processer vilket möjliggjort såväl tidsbesparingar som gett oss en ökad spårbarhet av våra produkter i produktion och leverans. I Dizparcs har vi en kunnig partner som bidrar till vår utveckling. Jag rekommenderar gärna Dizparcs engagerade och kunniga konsulter, och vi blickar redan fram emot kommande digitaliseringsprojekt tillsammans.”

Niclas Nilsson, IT-chef Totebo

Lösningen som Totebo implementerade har således resulterat i en högre grad av spårbarhet, kraftiga tidsbesparingar i de administrativa processerna och alla användare har tillgång till samma information i realtid utan att behöva kommunicera via dokument. Eftersom det tidigare komplexa administrativa arbetet inte längre behövs har man frigjort tid till nya uppgifter inom företaget.

”- För oss på Dizparc har det varit väldigt roligt och utvecklande att arbeta tillsammans med Totebo. De är ett framåtriktat företag som hela tiden vill utvecklas för att möta marknadens och kundernas behov. Tillsammans med Totebo har vi digitaliserat flera av deras processer vilket lett till mer automatiserade och effektiva processer och i sin tur såväl tidsbesparingar som högre spårbarhet inom företaget. Det är spännande att vara en del av Totebos digitaliseringsprocess, och vi ser fram emot att även fortsättningsvis vara en del av Totebos digitala utveckling.”

Axel Lindelöf, Dizparc Värnamo

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Axel Lindelöf

Dizparc Värnamo

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.