<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skandia Elevator

Digital strategi för framtida IT-miljö

chef och medarbetare sitter i möte

Att hitta rätt med digitalisering kan vara en utmaning. För att veta vart man vill nå, vad man ska satsa på och hur det ska genomföras krävs en god insikt och förståelse av var man befinner sig – hur ser nuläget ut? En nulägesanalys är den naturliga startpunkten för att skapa en digital strategi.

På den bördiga västgötaslätten utanför Vara ligger Europas ledande tillverkare av transportsystem för spannmålsindustrin – Skandia Elevator.

Vi på Dizparc fick uppdraget att hjälpa Skandia Elevator att kartlägga nuläget för den tekniska IT-miljön i kombination med verksamhetens behov av IT-stöd för att stötta och säkra framtida tillväxtmål. Arbetet utfördes genom djupintervjuer med nyckelpersoner på Skandia Elevator inklusive befintlig IT-organisation. I kombination med den verksamhetsstrategi företaget redan tagit fram för övriga delar av verksamheten kunde vi ge förslag på en digital strategi med en konkret handlingsplan.

"- Under 2018 arbetade vi på Skandia Elevator fram en affärsplan för de närmaste 5 åren. Efter det ville vi göra en mer ordentlig genomlysning av IT. Dizparc fick uppdraget att under hösten 2019 göra en analys av nuvarande IT-miljö och en plan framåt. När vår IT-tekniker slutade beslutade vi att anställa Eva som tf IT-chef för att genomföra delar av planen och ytterligare förfina planen. Vi är väldigt glada att vi valde detta upplägg. Det har inneburit att vi fått del av hela Dizparcs kunnande och därmed kunnat gå igenom område för område på ett mycket bra sätt. Vi har även genomfört flera förändringar. Det ledde också till att vi fick en tydlig bild över hur vår framtida IT organisationen behövde se ut. Vi är mycket nöjda med Evas arbete och den support hon haft av sina kompetenta kollegor."

Joakim Andersson, VD Skandia Elevator

Handlingsplanen inkluderade allt från etablering av supportfunktion för daglig IT-drift och utbildning i digitala möten till förädlat samarbete med externa leverantörer och byte av telefonväxel. Den digitala strategin lade grunden till en framtida vardag där medarbetarna enkelt har tillgång till den information som krävs i det dagliga arbetet oavsett plats eller enhet.

"- Det här var ett riktigt spännande uppdrag där parterna utvecklades tillsammans. Skandia Elevators resa mot förändring och digitalisering kunde kombineras med Dizparcs olika kompetenser och erfarenheter vilka skapade ett mervärde för kunden. Jag fick också bekräftat att förändring och digitalisering verkligen inte bara är en teknisk grej; det är människorna som måste med på tåget!"

Eva Elwing, Dizparc Jönköping

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Eva Elwing

Dizparc Jönköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.