<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ROUPÉZ PROFILE AB

Framgångsrika digitala möten

skärm med digitalt möte

För många är Roupez synonymt med profilprodukter men sedan starten 1986 har företaget vuxit och är nu ett komplett företag inom produktmedia som erbjuder flertalet olika varumärkesstärkande tjänster. Roupez levererar till företag och organisationer i hela Sverige och i EU. Framtidsplanen är att fortsätta att utvecklas som ett ledande företag inom kommunikativa produkter och tjänster genom fortsatt fokus på kreativa tjänster, logistik samt genom effektiva och digitaliserade flöden.

"- Vårt expertområde är profilprodukter och det är det vi ska lägga allt fokus på – när det kommer till digitala verktyg behöver vi ta hjälp av någon som har det som sitt expertområde. Genom Dizparc fick vi den hjälp och det stöd vi behövde för att kunna använda våra digitala verktyg, t.ex. teams mer effektivt."

Janne Möller, VD Roupez

Kärnvärdena kreativitet, långsiktighet och engagemang är ständigt närvarande och återspeglar sig i samarbetet med Dizparc. I detta fall kring behovet att kunna mötas och samarbeta enklare, effektivare och smartare även på distans.

Vi har tillsammans höjt och satt en gemensam kunskapsnivå och standard för alla anställda på Roupez med syftet att de ska känna sig bekväma och säkra i digitala möten. Alla ska veta hur man håller ett framgångsrikt digitalt möte, vilken teknik som behövs och vilken möteskultur som gäller på Roupez. Efter en enkel kartläggning av behoven tillsammans med en gemensam värdegrund planerades och genomfördes en distansutbildning kring digitala möten inom Microsoft Teams. Efter genomförd utbildning känner sig medarbetarna bekväma med både teknik och metod vilket bidragit till fler effektiva möten och ett ökat samarbete trots fysiskt avstånd.

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Tonie Hartwigsson

Dizparc Jönköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.