<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Region Västerbotten

Västerbottens företag lyfts genom digital affärsutveckling

Business_strategy_3_besk ̈

Tanken med Digilyft är att lyfta den digitala kompetensen hos Region Västerbottens företag och göra dem bättre rustade att möte morgondagens digitala möjligheter och utmaningar.

Dizparc valdes ut, av Region Västerbotten, som ett av de företag som med sin digitala kompetens och erfarenhet skulle arbeta med ett 20-tal industriföretag i regionen och coacha dem att lyfta sin kunskapsnivå inom digitalisering. För att behålla och utveckla sin konkurrenskraft är det av yttersta vikt för hela regionen att inse vikten av att sätta upp digitalt baserade målsättningar med syfte att hänga med i samhällsutvecklingen och så klart driva det lokala näringslivet framåt.

Efter en framgångsrik inledning har nyligen uppföljaren i form av Digilyft 2.0 dragit igång, som en del av Region Västerbottens digitala utvecklingsoffensiv. I detta senaste delprojekt ska Dizparc, i samarbete med regionen, nå 30–50 industriföretag och industrinära tjänsteföretag och ta rollen som deras digitaliseringscoacher. Vi hjälper organisationerna med en fördjupad kartläggning av verksamheten och hur vi med digital utveckling kan utveckla själva affären genom både strategiska och praktiska åtgärder.

"- Dizparc har på vårt uppdrag genomfört analys för digital transformation utifrån företagens affärsplaner. De har agerat snabbt på ett pedagogiskt arbetssätt som underlättar för oss som beställare och för våra kunder. Dizparc har agerat mycket professionellt, de har en särskild förmåga att sätta sig in i kundens, d.v.s. företagets situation och utifrån det leda arbetet med digitalisering framåt. Vi har och har under en tid haft ett väldigt gott samarbete, där Dizparc levererar med ett leende."

Bengt Strömgren, Region Västerbotten

Dizparc arbetar alltid enligt en beprövad modell där vi stegvis tar fram riktning, handlingsplan och avslutar med att analysera måluppfyllelsen. Vårt sätt att arbeta med Region Västerbotten och den digitala utvecklingen, är grundat i vår speciella styrka i att befinna oss nära affären. Vi är duktiga på affärssystem, teknik och strategi, men kommer från en operativ verksamhet. Därför ser vi enkelt orsak och konsekvens och kan vara pragmatiska i vårt sätt att lösa eventuella utmaningar och se nya utmaningar.

 

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Anna Nabb

Anna Nabb

Dizparc Umeå

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.