<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Proton Group

Ett affärssystem i takt med en föränderlig verksamhet

leende man sitter i stol med laptop i knäet

Proton Group består av flera industri- och tjänsteföretag och deras huvudsakliga målgrupp är tillverkande industri för den professionella marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Värnamo och finns även på ytterligare fem orter i Småland samt i Eskilstuna, de har också verksamheter i Finland och Litauen. Proton Groups olika delar består av Proton Engineering, Proton Finishing, Proton Lightning och Proton Technology.

Dizparcs samarbete med Proton grundar sig i båda parters grundläggande värderingar, där lokal närvaro och entreprenörskap är viktiga beståndsdelar. I vårt samarbete har vi levererat kvalificerade systemlösningar med tillhörande supportfunktioner så att Protons affärssystem kunnat fungera i takt med en föränderlig och omfattande verksamhet inom en rad olika affärsområden.

Till skillnad från en åldrande serverbaserad lösning har Proton Group nu en helt virtuell och molnbaserad systemlösning, vilket eliminerar behovet av hårdvara och dess inneboende svagheter i form av uppdateringsbehov och begränsad livslängd.

"- Dizparc och Protons samarbete började med ett större projekt för att förnya hela IT-miljön. Detta var ett led i vår IT-strategi att implementera molnbaserade och flexibla tjänster. Projektet inkluderade också uppstarten av en driftorganisation som nu ansvarar för plattform och support. Regelbundet förbättringsarbete pågår ständigt och fler projekt i linje med att digitalisera och förnya vår verksamhet genomförs löpande. Åtagandet inkluderar både infrastruktur och system. Jag känner att Dizparc har en tydlig vilja att driva vår digitalisering framåt med sin breda kompetens och stora engagemang. Diskussioner sker på ett jordnära sätt utan att professionalismen går förlorad."

Andreas Magnusson, CIO, Proton

Dizparcs senaste leverans till Proton har bestått av en uppdatering av Jeeves ERP till dess senaste version. Uppdatering har gjorts globalt för Proton och illustrerar väl det partnerskap som Dizparc har med Proton, som alltid är försett med en stabil systemplattform.

Hela Proton Group har flyttat över mail och affärssystem i molnet och lanserat Office 365 hos samtliga affärsområden i koncernen.

Den nya och integrerade lösningen möjliggör, bland många andra fördelar, att Proton kan systematisera dokumenthanteringen kopplat till både produktion och administration. Vilket innebär stora vinster för företagets effektivitet genom en kraftig förenkling av arbetssättet.

För Protons del är en stabil och långsiktig partner av yttersta vikt för utvecklingen av sin affär och kanske framför allt för sin utveckling av systemstöd och digitalisering.

 

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Stefan Nohammar

Dizparc Jönköping

Stefan Rydholm

Dizparc Värnamo

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.