<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prevent

Ett litet steg blev början på en digitaliseringsresa och ett partnerskap

genrebild på en kvinna och en man i ett möte

Vi på Dizparc älskar när vi får vara en del av våra kunders digitaliseringsresa. För den ideella organisationen Prevent har vi över tid gått ifrån att vara en systemleverantör till att bli en viktig samarbetspartner, där vi tillsammans arbetar proaktivt mot framtidssäkrade lösningar, samtidigt som vi också levererar support och förvaltning till delar av Prevents IT-miljö.

Prevent är en välrenommerad ideell organisation som 2022 fyllde 80 år. På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor. Deras uppdrag är att inspirera, utbilda samt utveckla produkter och metoder för hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra.

Prevent har olika delar i sin verksamhet som stöds av affärssystem, LMS och E-handel.

”Från början diskuterade vi bara en uppgradering av den befintliga NAV-lösningen, men under projektets gång utvecklades den ursprungliga planen för att bättre möta de behov man såg. Detta utmynnade i ett mer agilt projekt och tätare samarbete och fler utvecklade kundanpassade lösningar. En av vinsterna med det blev också att projektet blev tillgängligt för fler", berättar Patrik Nordin, projektledare, Dizparc.

Prevent är en organisation som arbetar mycket med samverkan, både gentemot sina uppdragsgivare och mot sina leverantörer. Projektsamarbetet med Umeå har skett på distans, något som kanske inte hade varit självklart före pandemin. Det har trots det geografiska avståndet varit ett projekt där kommunikation och samarbete har fungerat väl.

”För oss som relativt liten organisation finns det ett värde i att arbeta nära vår leverantör och att ha dem som ett rådgivande bollplank, vilket jag upplever att vi fått i Dizparc. Vi har haft tydliga kontaktvägar och fått tillgång till ett team med många olika kompetenser och en portal där vi registrerar ärenden. Under vissa perioder hade vi också dagliga 15-minuters avstämningar och det gjorde att vi kände oss uppdaterade och välinformerade kring arbetet", säger Katarina Persson Herold, Administrativ chef, Prevent

Som en fortsättning så valde även Prevent att ta nästa steg på digitaliseringsresan genom att flytta den nuvarande on-prem lösningen till molnet.

”Genom att förflytta vår lösning till molnet får vi med oss löpande uppgraderingar, vilket känns viktigt inför framtiden”, avslutar Katarina Persson Herold.

Vill du veta mer om projektet eller hur vi kan hjälpa er med kundanpassade affärssystemslösningar?

Kontaktpersoner

Patrik Nordin

Dizparc Umeå

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.