<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MASTEC

Ett modernt ledningssystem förbättrar vardagen hos Mastec

MASTEC_bildförslag

Att ha ett modernt ledningssystem, eller verksamhetssystem som det ofta kallas, på plats i en organisation ger mängder av fördelar. Det skapar en bättre struktur på flödet genom verksamheten och det blir samtidigt enkelt för personal att hitta rätt underlag i sitt dagliga arbete. Ett företag som tagit fasta på detta är Mastec, där det kombinerade miljö, verksamhets- och ledningssystemet blev ett steg mot att nyttja Microsoft 365 och dess mångsidiga komponenter mer effektivt.

Mastec är en modern industrikoncern med verksamheter inom områden som skärande bearbetning, ytbehandling, formsprutning, plåtbearbetning och montering. Både kunderna och verksamheten finns globalt, och företaget har sitt huvudkontor småländska Huskvarna. 

När Dizparc och Mastec inledde resan mot ett nytt koncerngemensamt ledningssystem började man arbetet i ett workshopformat där deltagare från flera centrala funktioner fanns representerade. Bland annat både ledning, inköp och IT och man landade slutligen i en Sharepoint-lösning. Tonie Hartwigsson som har lång erfarenhet av att arbeta med liknande projekt ledde arbetet från Dizparc. 

”Utgångsläget var att Mastec önskade en gemensam grunduppsättning för alla dotterbolag, där samma grafiska form och informationsstruktur lade grunden, men samtidigt var det viktigt att lokala anpassningar och flexibla lösningar kunde tas fram. Baserat på utfallet från våra inledande workshops kunde vi på Dizparc hjälpa till att förfina och förädla de grundläggande processkartor som Mastec redan tagit fram. Det handlade dels om att grafiskt förbättra och förtydliga, dels att genom diskussioner och samarbete utmana och förbättra själva flödet i processerna.”

Tonie Hartwigsson, Dizparc

Arbetet pågick under cirka fem månader och mycket tid lades på att förankra arbetet internt, vilket man hade stor nytta av då resultatet blev en uppskattad leverans som tagits väl emot internt.

”Vi är nöjda med lösningen vi arbetat fram tillsammans med Dizparc, det kändes som vi verkligen gick i mål när vi sjösatte den, vi har fått bra feedback. Jag tror att en viktig del var att vi lade tid på att våra olika enheter skulle lära sig plattformen och att de fick möjlighet att komma med feedback till vad de tyckte var viktigt att få med in i det nya systemet. Det gav oss också möjlighet att ställa frågor från många olika perspektiv kring funktionaliteten och dess möjligheter. Tonie gav oss också väldigt bra assistans när det inte gick att hitta direkta lösningar i systemet, då var han snabb på att undersöka alternativa lösningar, för att få till rätt funktionalitet.”

Anna Lena Lorentzon, Kvalitets- och miljöchef, Mastec.

Systemet som nu används hos verksamheten har fått bra feedback från både kunder och certifieringsorgan. Framöver kommer Mastec att se över på möjligheterna att utveckla ledningssystemet och integrera det med andra befintliga system.

”Det bästa med just det här projektet med ledningssystemet är att vi på Dizparc fått möjlighet att jobba nära kunden, och dessutom tillsammans en kund som haft en tydlig ambition och vilja. Mastec har varit aktiva och utmanat oss genom hela projektet, vilket skapar bra diskussioner och ger goda förutsättningar för en lyckad leverans", avslutar Tonie Hartwigsson, Dizparc.

Kontaktpersoner

Tonie Hartwigsson

Digital Coach, Dizparc

Eva Elwing

Digital Coach, Dizparc

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.