<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hags

Automatiserade och effektiva transportflöden

vit lastbil som kör på väg

HAGS, med verksamhet i flera länder, brottades med utmaningen att ha full kontroll på sina logistik och transportflöden mellan fabriken i Polen och de nordiska länderna. Dizparc skapade en digital lösning där nya automatiserade logistik- och transportflöden implementerades och gav HAGS full kontroll på sina flöden.

HAGS är ett svenskt företag med en global verksamhet som tillverkare och leverantör av utomhusprodukter för lek, sport och fitness för placering i park, marin och stadsmiljö. De levererar bland annat utrustning för lekplatser, utomhusgym och bryggor. HAGS och Dizparc har en lång historik som började med förvaltning av HAGS affärssystem.

I samband med att HAGS produktion skulle flytta till Polen fick vi på Dizparc i uppdrag att etablera produktionens nya administrativa processer. Lagerhållningen i norden har redan blivit mer effektiv och fortsätter att kontinuerligt förbättras. Efter flytten av produktionen till Polen brottades HAGS med flera utmaningar, bland annat hur transportflödet till norden skulle ske.

HAGS hade i sitt tidigare flöde långa ledtider bland annat beroende på att produkterna kommit till HAGS centrallager och där skulle packas om för att transporteras vidare till slutkunderna. Detta kunde också resultera i flera leveranser till kunderna vilket skapade onödigt tidsspill och kostnader. Med Dizparcs automatiserade lösning har man gjort alla processer från beställning till produktion och leverans mer effektiva.

"- Det har fungerat bra att jobba med Dizparc, när komplexa problem uppstår har man ändå alltid inställningen att allt går att lösa. Samtidigt som den nya lösningen har gjort arbetet mer effektivt blir kontakten med slutkunden tydligare. Kunden får samma upplevelse oavsett om produkterna fraktas från Polen eller Sverige. Med den ökade spårbarheten följer ökad transparens och möjlighet för kunden att spåra sin beställning."

Fredrik Kylefjord, Distribution and Property Manager, HAGS

Den nya molnbaserade lösningen gör allt spårbart från det att en order kommer in för tillverkning fram till att produkten har levererats till kund. Flödet bygger på att man med hjälp av Dizparcs app Ignite som interagerar med flera olika affärssystem får ett automatiskt och spårbart flöde av tillverkningen i Polen samt transporten till norden. Det går att följa status kring varje steg i försändelserna till Sverige.

Genom det digitaliserade och förtydligade flödet kunde HAGS effektivisera frakten till kund – vilket är bra för både ekonomin och miljön. När personalen inte måste gå igenom en omständlig process för att packa en order och leta efter varje produkt vilket ökar effektiviteten. Med ett tydligt leveranssystem där man enkelt kan hitta varje artikel och se vilka artiklar som hör ihop med vilken order kan personalen jobba snabbare och få tid över till andra uppgifter i verksamheten.

Det nya systemet kräver minimalt med handpåläggning då det mesta är automatiserat. Det minskar riskerna för att något går fel eller faller mellan stolarna. Utan tidskrävande administrativa kan personalen fokusera på andra uppgifter.

"- Vi är glada att vi fick förtroendet att utveckla HAGS nya administrativa processer. Det har varit ett roligt samarbete och vi är nöjda med resultatet. Med den nya lösningen har vi gjort ett effektivt system som kräver minimalt med handpåläggning och är enkelt att använda. Med det bättre logistikflödet sparar man in mycket tid både på HAGS. Även HAGS slutkunder får en ännu bättre upplevelse då deras order kommer vara spårbar från beställning till leverans. Det blir också smidigare för dem nu när de bara kommer behöva vara beredda på att ta emot en leverans vilket blir billigare och kommer spara in tid i deras planering. Vi ser fram emot att förvalta och vidareutveckla lösningen.”

Mats Pihl, Dizparc

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Mats Pihl

Dizparc

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.