<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Consilium

När säkerheten är viktig för säkerheten

man med kaffekopp

I digitaliseringens och innovationskraftens spår är vikten av cybersäkerhet avgörande för hållbarheten över tid. Både för verksamhetens varumärke såväl som förtroende. Så även för Consilium.

Consilium skapar trygga och säkra miljöer genom att leverera fysiska säkerhetslösningar världen över inom branscherna marin, olja och gas, transport och bygg. Som ett led i ökad innovation har internetbaserad uppkoppling av Consiliums säkerhetssystem, IoT, varit en viktig faktor för att öka värdet för sina kunder.

När system som tidigare inte varit uppkopplade, som dessutom är kritiska för den fysiska säkerheten, kopplas upp blir det otroligt viktigt att IT-säkerheten blir en central del i designen. Systemen skall inte kunna stängas av, manipuleras eller på annat sätt missbrukas.

När Consiliums innovationsteam tagit fram den första prototypen på ett uppkopplat säkerhetssystem kontaktades Dizparc Secured (dåvarande Promobility) för att hjälpa till med att verifiera IT-säkerheten i prototypen. Detta gjordes genom ett penetrationstest på hela lösningen vilket innefattade IoT-hårdvara, nätverk, webbapplikation och cloudtjänster.

"– Vid penetrationstester av denna typ av komplexa lösningar är det viktigt att helheten kommer med så att inget faller mellan stolarna. Detta gäller allt från hårdvarusäkerhet i IoT-komponenterna, nätverksprotokoll, autentiseringsmetoder, livscykelhantering och cloudkonfigurationer. Arbetssättet måste bygga på väletablerade standarder för att säkerställa att helheten blir komplett, vilket är vårt vedertagna arbetssätt i denna typ av leveranser."

Johan Nilsson, Cybersäkerhet, Dizparc

Penetrationstesterna har varit en viktig del i arbetet med utvecklingen av lösningen för att förstå vad som är viktigt att tänka på och vilka designbeslut som kan påverka säkerheten. Testerna har gett Consilium en tydlig bild över hela lösningens motståndskraft samtidigt som det också har gett underlag till förbättringar som bör inkluderas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

” – För oss på Consilium är det otroligt viktigt att våra lösningar är robusta och driftsäkra, både nu och i framtiden. Dizparc Secured (fd Promobility) har hjälpt oss att förstå vikten av IT-säkerhet över lag samtidigt som vi har fått med oss många värdefulla insikter tillsammans med konkreta förbättringsförslag.”

Kenth Sandell, Consilium

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig till en säkrare vardag? Ta en förutsättningslös kontakt med oss så berättar vi mer

Kontaktpersoner

Christoffer Widjeback

Dizparc Secured

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.