<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Consilium

Med känsla för det oförutsägbara

byggarbetare skruvar fast föremål i vägg

Hos Consilium, en ledande leverantör av brand- och gaslarm, är innovation en viktig byggsten. Siktet är inställt på att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt för alla som vistas ombord på fartyg och tåg eller besöker ett sjukhus eller en byggarbetsplats. Bolaget erbjuder idag en bredd av tjänster som kontinuerligt utvecklas, antingen inom ramen för den egna verksamheten eller i nära samarbete med andra aktörer. 

I syfte att utveckla sina tjänster har Consilium tillsatt en intern innovationsgrupp som arbetar med innovation kring en rad olika områden. Gruppen arbetar fram olika prototyper som testas och utvärderas innan de gör tillgängliga för marknaden. I samband med detta arbete korsades vägarna med Dizparcs team och ett spännande samarbete inleddes.

Tillsammans banar vi väg för ny innovation

Efter ett inledande uppdrag i form av en säkerhetsgranskning kopplad till en innovation som innovationsgruppen skapat fick Dizparc snabbt ett ökat förtroende att hjälpa Consilium med visionen att ta denna hela vägen ut från prototyp-/teststadiet till marknaden. 

Det första steget mot visionen blev att granska lösningen som redan byggts även utifrån ett arkitekturellt perspektiv. Dizparc tillsatte ett team av erfarna experter från flera av bolagets kontor som tillsammans utformade en gedigen rapport med rekommendationer för den vidare utvecklingen. 

Med rekommendationerna som grund startades ett nytt projekt med målet att gå från prototyp till att kunna presentera en slutgiltig version för marknaden. Projektet sysselsätter idag ett krossfunktionellt team från Dizparc bestående av Azure-arkitekter, UX-designers och teknisk projektledare samt backend-/frontend- och apputvecklare. 

Grunden och hjärtat i utvecklingen är en avancerad Azure-arkitektur som ser till att data kan sparas till förmån för att kunna innovera och skapa lösningar med ny teknik som exempelvis AI och ML i botten. Inom ramen för projektet byggs dels en portal upp som fungerar som ett gränssnitt mellan kunden och Consilium och hjälper dem att mötas kring data och dels ett verktyg som blir ett direkt fönster mot användarna. 

Utveckling görs inom en rad spännande områden som exempelvis stream analytics, data lakes och digitala tvillingar i syfte att göra innovationen riktigt vass!

Teamet kör just nu för guld med ambitionen att lansera vid årsskiftet parallellt som ett antal testkunder får prova på den ursprungliga versionen och ge sin värdefulla feedback.

"- När man jobbar med innovation och produktutveckling så uppskattar man partners som kan "ta det som det kommer". Även i de mest välplanerade projekten kommer det alltid att dyka upp överraskningar, nya idéer och inte så sällan oväntade utmaningar. Dizparc lyssnar, förstår och löser, oavsett vart ett projekt tar vägen."

Kenth Sandell, Consilium

“- Vi på Dizparc är idag en helhetspartner till Consilium och erbjuder stöttning inom många områden där vi känner att vi har fått både högt förtroende och mötts av en härlig vilja att innovera tillsammans. Den bästa kombinationen!”

Martin Tiinus, Dizparc Växjö

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Martin Tiinus

Dizparc Växjö

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.