<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Diaccess

Med digital innovation som gemensam målbild

kvinnor runt bord med laptops

Att många av Sveriges kommuner kämpar med att balansera stora samhällsutmaningar med behovet av bättre service och en ökad livskvalitet är ett faktum. För att möta dessa ökar kraven på att hitta nya långsiktiga lösningar med fokus på digitalisering och innovation.

I småländska Växjö har kommunen initierat ett 3-årsprojekt i form av DIACCESS som genomförs tillsammans med aktörer från det privata näringslivet och med finansiellt bidrag från Urban Innovative Actions (UIA). Fokus för projektet är att växla upp innovationstakten i partnerskap med det lokala näringslivet och tillsammans utveckla morgondagens digitala lösningar. Initiativet står för “Digital Acceleration for Medium Sized Sustainable Cities” och en rad lokala partners har glädjande valt att räcka upp handen och delta på resan. Med totalt tre större projektingångar i form av en innovationshub, ett digitalt lab och en IT-plattform finns det en bred möjlighet för olika lokala partners att engagera sig i arbetet. 

De övergripande målsättningarna är att projektet ska:

  • Bidra till att uppfylla Agenda2030-målen.
  • Bidra till det allmänna digitaliserings- och innovationsklimatet
  • Utveckla innovativa lösningar som möter konkreta utmaningar för kommunkoncernens verksamheter
  • Etablera en samverkansmodell för verksamhetsnära innovation mellan näringslivet och kommunen inom ramen för offentlig upphandling
  • ​Etablera infrastruktur som möjliggör den smarta staden​

”- Genom projektet Diaccess får Växjö kommun möjlighet att samarbeta med företag i näringslivet, bland annat Dizparc, för att gemensamt lösa stora samhällsutmaningar. Det är ett inspirerande sätt att samarbeta, där vi nyttjar alla parters styrkor på bästa sätt. Samarbeten över traditionella organisationsgränser leder oss mot bättre lösningar, för invånarna, samhället och alla involverade parter. Det är spännande att vi genom projektet Diaccess få prova hur dessa samarbeten kan fungera, för att alla parter ska få vinning av dem.”

Andréa Swedenborg, Växjö Kommun

Ett växthus för talanger och innovativa idéer

På Dizparcs Växjökontor har man valt att involvera sig i det digitala labbet. I det ges IT-traineer som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden möjligheten att delta i arbetet med olika digitala prototyper i nära samarbete Växjös samlade IT-nätverk. Ett arbete som öppnar dörrar och skapar möjligheter till en anställning efter den sex månader långa traineeperioden. Det digitala labbet kommer att ta emot totalt 20 traineer fördelade på 5 cykler under hela projektets gång. Utöver att agera mentorer och bollplank för traineerna bidrar Dizparc med en heltidstjänst och så klart sin expertis i labbets löpande arbete. 

Till det digitala labbet flödar idéer från olika kommunala verksamheter in som testas genom utveckling av prototyper. De projekt som pågår spänner över en stor mängd områden där det innoveras kring allt ifrån snösensorövervakning för konstgräsplaner till chatbotar, smart heating för skolor och bättre hantering av matsvinn och byggavfall.

“- Vi ser stora fördelar med att engagera oss i den här typen av initiativ. Våra medarbetare får möjlighet att delta i spännande och utvecklande innovationsprojekt och testa nya verktyg och teknik som kanske inte alltid är en del av våra ordinarie kundleveranser. Initiativet ger mig och mina kollegor en värdefull boost i den kontinuerliga kompetensutvecklingen och ger oss också möjlighet att få dela med oss av våra kunskaper och coacha de som är på väg in på IT-arbetsmarknaden.”

Fredrik Alserin, Dizparc Växjö

"- I det digitala labbet arbetar vi med att ta fram prototyper och Proof of concepts i ett digitaliseringsprojekt för Växjö Kommun. Med hjälp av konsulter från Dizparc har vi möjligheten att skapa avancerade, marknadsmässiga och innovativa lösningar som ligger till grund för framtida digitala innovationer. Samarbetet med Dizparc har varit väldigt smidigt och förhållningssättet har hela tiden varit lösningsfokuserat, med stor hänsyn för våra utmaningar och behov.”

Oscar Lönnerheden, Ansvarig Digitala labbet, Växjö kommun

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Banner UIA+EU logo

Kontaktpersoner

Fredrik Alserin

Dizparc Växjö

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.