Sköld

difenze – Vår lösning på din IT-säkerhet

Hoten mot företags IT-system har aldrig varit större än nu. Attackerna blir fler samtidigt som de förfinas och är allt svårare att skydda sig mot. I många fall upplevs IT-säkerhet som ett omöjligt pussel där resurserna inte matchar hotbilden. Därför vill vi erbjuda ditt företag en förlängd arm där vi hjälper er att identifiera hoten och arbeta proaktivt med IT-säkerhet. Och när det krävs svara snabbt på uppkomna händelser och angrepp.

Teknik kombineras med kunskap och utbildning

Förlorad eller stulen information och IT-tjänster som är otillgängliga kan leda till stora förluster, både i tid och pengar. Lägg därtill risken för ett minskat förtroende och skadat varumärke. Utvecklingen drivs samtidigt på av allt hårdare krav och lagar kring informationshantering.

På dizparc vet vi att tekniska verktyg, kunskap och utbildning gör det möjligt att säkerställa en hög IT-säkerhet både i små och stora organisationer. Vi har paketerat det här i tjänsten difenze. Den kan användas av företag av olika storlek och går att anpassa för att möta särskilda krav och förändringar över tid.

Defend IT with difenze

Med difenze får företaget kontinuerlig hjälp med att identifiera potentiella säkerhetsproblem genom analyser av er IT-miljö. Resultatet får du i form av lättöverskådliga rapporter med förslag på åtgärdspunkter gällande rutiner och tekniska justeringar. Analyserna gör det också enklare att avgöra var det kan behövas utbildning och ökad kunskap hos medarbetarna.

Läs mer Svart pil ikon

Testa - på vilken säkerhetsnivå ligger ni i dag?

dizparc har tagit fram en säkerhetsklassificering som delas in i fyra olika nivåer. Vilken nivå ert företag befinner sig på beror på hur aktivt ni hittills arbetat med säkerhetsfrågor och hur stor kunskapen är hos era medarbetare. Genom att genomföra difenze säkerhetstest får ni en indikation på vilken nivå ert företag befinner sig.

Gör vårt test Svart pil ikon

Kontakta oss

Har du frågor om erbjudandet eller testet? Tveka inte att kontakta dizparc!

Kontakta oss Svart pil ikon