IT support för skogsbruk genom dizparc

Sydved är ett skogsbolag som köper och hanterar virke från skogsägare i södra Sverige. Verksamheten innefattar även fullservice inom skogsvård och rådgivning. Företaget, med huvudkontor i Jönköping, har med sina cirka 125 anställda ett nära samarbete med utvalda underleverantörer i form av entreprenörer och åkare.

dizparc har en lång historik av goda samarbeten med Sydved genom ett antal av våra konsulter, av vilka en del jobbat tillsammans med kunden sedan slutet av 1990-talet. Relationen fortsätter än i dag, där dizparc kontinuerligt utvecklar Sydveds IT-miljö då de strävar efter att ligga i den digitala framkanten.

”Vårt samarbete fungerar väldigt bra med en personlig relation som är över 10 år och i några fall ännu längre. Vi vet vad vi kan förvänta oss av dizparc och de uppfyller alltid våra krav och önskemål med snabb respons. Vi har fått mycket bra betyg internt på företaget efter att dizparcs helpdesktjänst togs i drift”

berättar Henrik Sigfrid som är IT-tekniker på Sydved.

”Vi har nu en mycket kortare handläggningstid och supporten finns alltid tillgänglig. Vi har därmed kunnat frigöra tid för att blicka framåt och utveckla nya effektiva lösningar”

avslutar Henrik.

dizparc stöttar Sydved genom att utveckla deras IT-miljö där servrar, klienter och Office365 representerar några av områdena. Genom att införa Microsofts molnbaserade tjänster har vi framtidssäkrat Sydveds IT-miljö och skapat en sömlös och helt integrerad global lösning, där implementationen kunde genomföras utan att störa den dagliga driften. I vår totallösning för Sydved har vi också startat upp en helpdesktjänst där dizparc täcker upp vid arbetstoppar och frånvaro.

dizparc har, genom en bred kompetens, professionalism, flexibilitet och en stor förståelse för företag i SME-segmentet, etablerat ett partnerskap med Sydved som omfattar några av företagets mest kritiska funktioner.