Plantagen automatiserade sina logistikflöden med EDI i affärssystemet MS Dynamics NAV – med hjälp av dizparc

Plantagen är en nordisk butikskedja som säljer allt från frön till blommor och andra trädgårdsprodukter, med butiker och leverantörer i hela Norden. När Plantagen utökade sin verksamhet till flera länder i Europa, uppstod behovet av en ökad grad av digitalisering för att fortsatt kunna verka på ett effektivt sätt. Svaret blev automatiserade leverans- och logistikflöden med MS Dynamics NAV som bas. Tillsammans med dizparc startade man upp ett EDI-integrationsprojekt, för att digitalisera och automatisera sina order- inköps- och leveransflöden, och få en snabb och optimerad hantering av dessa.

Ett av de projektmål som sattes upp var att automatisera hela logistikflödet med hjälp av elektroniska dokument (EDI) mellan de olika systemen i kedjan. Detta innebär en process från order i butik till betalning av leverantörsfakturor, helt utan handpåläggning, det vill säga en process som gick i följande steg; Från order i butik och webbshop, till affärssystemet Dynamics NAV som automatiskt skapar elektroniska Inköpsorder till leverantörer. Nästa steg var ektroniska In- och utleveransdokument, samt att transportdokument skulle tas emot och skickas till respektive part. Därefter skickas faktureringsunderlag automatiskt, parallellt med att underlag skickas till EFH-systemet (elektronisk fakturahantering) som underlag för betalning av leverantörsfakturor.

Det andra målet var att lösningen skulle vara flexibel och lätt att förändra och komplettera, då nya förutsättningar hela tiden dyker upp i Plantagens verksamhet. Lösningen blev en integrationsmotor/EDI-växel i MS Dynamics NAV.

Projektet startade med ett antal workshops där flöden och behov ritades upp och olika tekniska lösningar utvärderades. Slutsatsen var att man med hjälp av hjälp av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV, skulle komplettera order- och inköpshantering med en kundunik lösning; en EDI-växel, där olika filformat, villkor och funktionalitet kunde anropas, beroende på vilka typer av filer som lästes in, och vad som skulle genereras upp med automatik för vidarebefordran i det filformat som mottagaren önskade.

Idag är det ca 50 olika EDI integrationer som flödar mellan olika intressenter i Plantagens distributionskedja. Projektet har varit mycket lyckat och båda målen har uppnåtts.

”Vi har tillsammans med Plantagen tagit fram en mycket bra lösning som uppfyller deras tuffa målsättningar. Lösningen utvecklas hela tiden med nya delar vartefter deras verksamhet utvecklas, och vi får ofta höra hur nöjda de är med vårt arbete”

säger Stefan Lindberg, utvecklare hos dizparc.