Länsförsäkringar Jönköping: Ny app sparar tid och ökar närheten till kunderna

En stor del av Länsförsäkringar Jönköpings verksamhet bygger på den lokala närheten och rådgivarnas goda relation med kunderna. När man ville utveckla kontakten och servicen till sina kunder såg man möjligheterna att erbjuda en ny appbaserad lösning.

Tanken var också att den nya appen och en ökad digitalisering skulle avlasta i en del vanligt återkommande situationer och frågor för att på så vis ge mer tid till den rådgivning som kräver personlig kontakt. För att lyckas sökte Länsförsäkringar efter en lokal samarbetspartner som kunde erbjuda en innovativ och användarvänlig lösning. 

”Bland våra kunder finns drygt 15 000 lantbrukare och 12 000 mindre och medelstora företag. För att göra deras vardag enklare och mer effektiv sökte vi efter en samarbetspartner med framåtblick. Efter en noggrann utvärdering av alternativen föll valet på dizparc. Våra inledande möten visade på både driv och kreativitet vilket förstärkte känslan av att vi valt rätt partner”
kommenterar Stefan Fur, affärsområdeschef för företag och lantbruk, Länsförsäkringar Jönköping.

Gedigen förstudie en framgångsfaktor

För att öka förståelsen för utgångsläget och kundernas behov genomförde dizparc en förstudie där man intervjuade både kunder och medarbetare. Förstudien gav en god blick för arbetsprocesser och informationsflöden. Samtidigt gjorde intervjuerna med kunderna att man kunde dra väl underbyggda slutsatser hur deras behov och önskemål såg ut.   

”Sett i backspegeln är den gedigna förstudien en viktig anledning till att projektet och framtagandet av appen blev så lyckat. Den gav viktiga insikter och blev på så vis ett viktigt avstamp för det fortsatta arbetet”
kommenterar Stefan Fur.

Efter genomförd förstudie fortsatte arbetet i ”sprintar”, vilket i det här fallet innebar att två utvecklare arbetade heltid en vecka i taget. Korta, tydliga etapper gjorde det enklare att prioritera och komma framåt i rätt takt och riktning.

Information och hjälp alltid nära

”Vi är fortfarande i inledningen av utrullningen men mottagandet är positivt och vi ser redan möjligheterna att hjälpa våra kunder spara tid och få bättre service. Med den här lösningen förbättrar vi också förutsättningarna att fortsätta vara en nära och tillgänglig försäkringspartner. Nu finns aktuell information och enkla kontaktvägar alltid i fickan.

Det är en relativt komplex utmaning att bygga en lokal, användarvänlig app och integrera med Länsförsäkringars centrala funktioner och informationskällor men med dizparcs hjälp har vi lyckats. I det här projektet har de tillfört stor kunskap, kreativitet och engagemang”
avslutar Stefan Fur.

Exempel på områden där den nya appen hjälper:

  • Möjlighet till pushnotiser och innehåll baserat på de förinställningar man gör i appen
  • Nyheter om produkter, tjänster, villkor och evenemang blir enkelt tillgängliga i mobilen
  • Snabb och smidig åtkomst till aktuella försäkringar och försäkringsbrev 
  • Enkelt att anmäla skada, teckna en ny försäkring eller se om man är rätt försäkrad 
  • Friskvårdsmodul med hälsotest och övningar ihop med Friskis & Svettis

Den nya appen driftas av dizparc som också ansvarar för utvecklingsarbetet. Appen använder Google Analytics vilket innebär att man kan analysera och se vilket innehåll som är mest läst vilket i sin tur hjälper i den fortsatta utvecklingen.

6
Vit zoom ikon
6
Vit zoom ikon