HDR Sweden valde dizparc och Microsoft Dynamics NAV för att stödja fortsatt tillväxt

HDR Sweden är ett modernt mediabolag lokaliserat med två produktionscenter i Stockholm. Bolaget erbjuder tjänster inom bl.a. filmproduktion, grafisk produktion, redigering m.m. HDR har höga tillväxtmål och planer för framtiden. Koncernen finns idag i fyra länder: Sverige, Norge, Danmark och Finland, och ambitionen är att etablera sig i flera länder i Europa.


År 2016 hade man kommit till ett stadie i sin utveckling då man behövde ett mer kraftfullt affärssystem för att hantera och följa upp sina olika verksamheter. Man ville också ha en erfaren och långsiktig partner och valet föll på dizparc. HDR var i behov av en skalbar, flexibel affärssystemlösning, där möjlighet gavs att sätta ett gemensamt ramverk, som sedan kunde anpassas till de olika verksamheternas behov och som lätt kunde återanvändas vid implementationen i nästa företag eller land.

Ett av behoven vi identifierade var att Affärssystemet skulle kunna användas både internt av dem själva och av deras redovisningsbyrå. Enkel och effektiv IT-administration och tillgång till bra support och förvaltning stod också högt på kravlistan. dizparc genomförde en behovsanalys tillsammans med HDR och föreslog därefter Microsoft med sina integrerade molnbaserade lösningar, som applikationsleverantör. De kör nu Office 365, Microsoft Dynamics NAV med en helintegrerad elektronisk leverantörsfaktura hantering samt drift, support och förvaltning från dizparc.

”Vi på HDR ville samarbeta med en erfaren leverantör som kunde förstå våra behov och som kunde föreslå rätt digital lösning för oss. Steg ett i vår handlingsplan blev att implementera en skalbar, flexibel affärssystemlösning, där möjlighet gavs att sätta ett gemensamt ramverk, som sedan kunde anpassas till de olika ländernas verksamhetsbehov och som lätt kunde återanvändas vid implementationen i nästa företag eller land. Vi har nu sjösatt detta i 4 länder och vi är mycket nöjda.”

Mathias Hasselrot, CFO på HDR