dizparc digitaliserar Eldon Installation

Eldon Installation är ett tillverkande företag som verkar inom två produktområden, laddprodukter för elfordon och elfördelningssystem (lågspänningsprodukter). De erbjuder även konstruktion, montering, och utökade support- och servicetjänster inom området elfördelning. Eldon Installation ser stora utvecklingsmöjligheter inom sina produktområden. För att hantera sin kraftiga expansionsfas krävs ett väl fungerande IT-stöd för att stödja nuvarande behov men med beredskap för att anpassa sig till nya digitala möjligheter.

Under 2017 nådde Eldon installation ett stadie i sin utveckling då man behövde ett mer kraftfullt verktyg för att hantera och följa upp sin verksamhet. Ett av kraven var en partner med både erfarenhet och långsiktighet inom kvalificerade IT-tjänster.

När valet föll på dizparc som partner i Eldon installations implementering av nytt affärssystem blev vi förstås väldigt glada. Vår kompetens, erfarenhet och coachande arbetssätt utgjorde en stabil plattform i våra samtal med Eldon installation.

Eldon installations verksamhet innefattar en mängd olika delar. För att implementera det helintegrerade affärssystemet genomförde vi på dizparc, tillsammans med Eldon installation, en analys kring behoven vad gäller orderhantering, tillverkning, lageroptimering, logistik, inköp med EFH hantering, finance, och analys med flera.

För att behålla flexibilitet och vidareutvecklingsmöjligheter föll valet av nytt affärssystem på MS Dynamics NAV. Systemets uppbyggnad möjliggör för Eldon installation att på ett effektivt och aktuellt sätt kunna hänga med i den digitala utvecklingen för hela sin verksamhets alla ingående parametrar. MS Dynamics NAV stödjer fullt ut företagets digitala och verksamhetens vidareutveckling. I samband med att Eldon installation också flyttade sin verksamhet passade vi också på att se över hela företagets infrastruktur på IT-sidan, där vi skapade en helt ny och framtidssäkrad plattform, vilken kunde implementeras utan att störa företagets verksamhet.

Efter en gedigen analys, planering och genomförande, driftsattes det nya affärssystemet tidigt under 2018 och är nu efter vidareutveckling och justeringar under våren 2018 i full drift.

Vidare fanns det hos Eldon Installation ett behov av en digital marknadsstrategi, vilken vi arbetade fram för att lägga grunden för en ny webbplats som också skulle fungera som digital produktkatalog med synkroniseringsmotor för alla produkter.  Som en vital del i detta arbete har vi förberett för implementering av en e-handelslösning för b2b. E-handelslösningen kommer att fungera som komplement till Eldon installations digitala erbjudande, med möjlighet till direktbeställning på webbplatsen.

”Tillsammans med dizparc har vi skapat en helt ny IT-plattform, med både mjukvara, hårdvara, maildomän och affärssystem, för Eldon Installation”

 säger Cicci Milton på Eldon Installation.

”Engagerade personer och bra kommunikation har varit nyckeln till framgång. Arbetet med dizparc känns nära. Jag får mycket löpande tips och råd kring den dagliga IT-driften, vilket gör dizparc till en bra samarbetspartner.”

5
Vit zoom ikon
5
Vit zoom ikon