Corroventa tar hjälp av dizparc för att skapa en ny IT-infrastrukturlösning

Corroventa är en premiumleverantör inom avfuktning, som utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter för vattenskador, fukt, lukt och radon. Bolaget har verksamhet i nio länder och är en av marknadsledarna inom sitt område.

Då Corroventa sökte en partner för att skapa sin framtida IT-strategi, föll valet på dizparc. En kartläggning av befintlig IT-miljö genomfördes och förslag till en ny och modern lösning togs fram. Lösningen innebär att Corroventa outsourcar sin IT-miljö till dizparc, och består bland annat av en modern datahallslösning, servicedesk samt drift och övervakning av företagets IT-miljö. dizparc bistår även företaget i verksamhetsrelaterade frågor inom IT, och båda parter ska tillsammans utveckla en ny framåtriktad digital IT-strategi för företaget, där den framtida IT-miljön skall stödja Corroventas verksamhet på bästa sätt.

” I dizparc har vi funnit en mycket kunnig och proaktiv IT leverantör som hjälper oss med vår IT-miljö där det ställs höga krav på tillgänglighet och prestanda då vi som bolag är utspridda över hela Europa. Nu, efter ett tags samarbete, kan vi inte vara mer nöjda att vi valde dizparc. Stor bredd och kompetensnivå hos konsulterna på dizparc är något som hjälpt oss att skapa många smarta och effektiva lösningar”.

Tommy Kvarnling, IT-manager Corroventa

Vårt sätt att närma oss våra kunders utmaningar eller problemställningar är alltid helt och hållet baserat på varje unikt fall. För Corroventas del innebär det att vi kunnat arbeta helt och hållet flexibelt, där vi utgått från deras önskemål och specifika krav.