Lösningar

IT-lösningar återfinns i princip i varje del av ett företags verksamhet, var sig det är program, system eller appar. dizparc arbetar med lösningar inom Digitala affärer, Business Intelligence, affärssystem, systemutveckling och integration för att stötta våra kunders verksamhet och kunder på bästa sätt.

Vill du veta mer?

Ni hittar våra kontaktuppgifter under Kontakt eller skicka din förfrågan till info@dizparc.se

 • Projektledning

  Förändringens vindar blåser allt snabbare och företag och organisationer väljer allt oftare att organisera sitt arbete i form av projekt för att på så sätt kunna arbeta mer fokuserat inom ett begränsat område. Projektformen innebär också en större flexibilitet och skalbarhet. Detta kan t.ex. omfatta arbete relaterat till införande av nya system och rutiner, genomförande av förändringar eller arbete som innebär en nyutveckling av hela eller delar av verksamheten. Här kan dizparc stödja er utveckling genom sitt kunnande och erfarenhet inom projektledning. Läs mer
 • Medarbetare

  Utnyttjar du ert ERP-systems fulla potential?

  I dagens samhälle går utvecklingen snabbt, och verksamheter måste kontinuerligt anpassa sig efter nya och ändrade förutsättningar. Tillgången till information och data är större än någonsin, men det gäller också att ha möjligheten att kunna tillgodogöra sig den information som finns inom företaget, för ha en god bas att fatta strategiska affärsbeslut på, för att ta nästa steg i företagets digitala utveckling. Läs mer
 • Moln-infrastruktur

  Webb

  Alla måste finnas på den digitala arenan idag. Vi som människor är ständigt uppkopplade och förväntar oss konstant och relevant information. För att kunna synas på rätt sätt måste du veta var dina kunder finns, vilken typ av information de eftersöker och hur de gör för att ta del av den. Men det är minst lika viktigt att tänka till på affären som ska skapas och tekniken som ska användas. Att skapa sig en helhetsbild är viktigt för en lyckad webbsatsning. Läs mer