Moln/Infrastruktur

Ingen verksamhet idag kan fungera utan en teknisk plattform att stå på. Denna plattform kan vara uppbyggd på många sätt, allt mer av dagens system återfinns i molnet, vilket skapar en högre grad av flexibilitet i dagens snabbt föränderliga omvärld. Många kunder står nu inför sin förflyttning till molnet. Vi vägleder våra kunder så att de utifrån sina förutsättningar, vid varje tidsperiod, har rätt andel moln respektive ”on premise”. 

dizparc besitter ett gediget kunnande om de olika möjligheter som finns och kan skapa bästa möjliga förutsättningar för just er verksamhet. 

Vill du veta mer?

Kristofer Henning
kristofer.henning@dizparc.se

Henrik Lundquist
henrik.lundquist@dizparc.se