Digital transformation

Omvärldsförändringar sker allt snabbare, nya kundbeteenden och ny teknologi skapar förutsättningar för nya möjligheter och förändrade affärsmodeller. Den svenska SME-marknaden står inför omfattande förändringar, och en anpassning till den digitala världen är nödvändig för att fortsätta att vara konkurrenskraftig.

Men att lyckas i sin digitala transformation kan vara såväl komplext som utmanande. dizparc agerar som partner till sina kunder på resan mot en mer digital verksamhet. Genom vårt kunnande och våra lösningar skapar vi möjligheter till en framgångsrik utveckling för våra kunder. Inom områden som affärsutveckling, lösningar och infrastruktur agerar vi rådgivare och leverantör för att hitta rätt lösning just för er.

Vill du veta mer?

Fredric Arvidsson
fredric.arvidsson@dizparc.se 

Per Bråkenhielm
per.brakenhielm@dizparc.se