2017-12-14

Proton Group väljer dizparc för strategisk IT-leverans

dizparc har tecknat avtal om leverans av en modern och flexibel IT-lösning för Proton Group, en företagsgrupp med verksamhet inom ytbehandling, belysning, teknologi och fordonsindustri. Avtalet, som löper över 3 år med möjlighet till 2 års förlängning, innebär att dizparc kommer att ta ett helhetsansvar för Proton Groups IT-miljö genom en skalbar molnlösning baserad på Microsoft Azure. Det initiala avtalsvärdet uppskattas till cirka 9 MSEK.

För drygt ett år sedan inledde Proton Group arbetet med att revidera och utveckla sin IT-strategi för att möta de krav och möjligheter som en snabb och föränderlig omvärld ställer på dagens företag. Viktigt för Proton Group var ett modernt och skalbart synsätt med fokus på mobila lösningar, som i hög grad möjliggör en digital kommunikation internt såväl som externt. Ambitionen har också varit att köpa IT som tjänst istället för en mer traditionell lösning.

”Vi vill kunna erbjuda våra medarbetare det bästa digitala stödet för att de skall kunna bedriva sitt arbete så effektivt som möjligt. dizparcs lösning möjliggör detta för oss. De har lagt stor vikt vid att skapa förståelse för vår verksamhet, och därigenom erbjuda en modern och fullt ut molnbaserad IT-lösning, som vi kan anpassa efter de behov som Proton Group har”, kommenterar Andreas Magnusson, CIO på Proton Group.

dizparcs lösning innebär bl.a. införande av ett modernt användarstöd, baserat på Office 365. Proton Group kommer också att ta ett antal nya tjänster i bruk, vilket kommer att ge förbättrade möjligheter till kommunikation mellan koncernens enheter.

”I dizparc fann vi en IT-partner med ett stort engagemang för oss som kund och för den marknad vi verkar på. dizparc mötte väl våra krav och målsättningar inom digital utveckling. Med den nya lösningen och samarbetet med dizparc kommer vi att få säker tillgång till en lösning som har en avgörande betydelse för att vi skall kunna driva vår verksamhet på ett effektivt sätt”, fortsätter Andreas Magnusson.

”Vi är oerhört glada och stolta över att Proton Group valt att samarbeta med dizparc. Proton Group har höga krav på en modern och säker lösning som snabbt kan anpassas efter användarnas behov. Avtalet med Proton Group visar att dizparcs kompetens inom digital utveckling i kombination med en tydlig lokal profil är efterfrågad på den svenska marknaden”, säger Stefan Nohammar, dizparc.

Vill du veta mer?

Camilla Erixon

070-3089340