Vi är dizparc

dizparc är ett IT-bolag vars fokus är att bidra till digitaliseringen av svenska små- och medelstora företag (SME-segmentet) och organisationer. Företaget erbjuder tjänster inom IT, från rådgivning till leverans och förvaltning.

Svenska företag kommer under de närmaste åren genomgå en stor förändring för att anpassa sin affär till de nya möjligheter som användandet av ny teknologi innebär. Genom att erbjuda våra kunder stöd i detta arbete positionerar sig dizparc som en ledande aktör inom svensk IT-marknad. Bolaget levererar strategisk rådgivning till ledning och styrelser samt lösningar som krävs för att stödja denna utveckling. Bolaget kommer också att tillhandahålla molnbaserade driftslösningar.

dizparc vill sätta digitaliseringen på agendan för små- och medelstora företag och organisationer, och genom affärsstödjande IT-lösningar, bidra till våra kunders affärsutveckling i digitala kanaler. dizparc är ett kundnära företag, vi skall förstå våra kunders verksamheter och finnas nära dem geografisk för att kunna bidra till deras utveckling på bästa sätt. Genom att kombinera ett gediget verksamhetskunnande med de möjligheter som finns inom IT och digitalisering, skapas lösningar som bidrar positivt till våra kunders utveckling. Bolaget är verksamt inom områdena affärsutveckling, lösningsområden som t.ex. BI, ERP, applikationer samt moln/infrastruktur.

Bolaget finns etablerat i Jönköping, Stockholm, Umeå och Värnamo, och är under etablering på ytterligare orter. dizparc har sedan starten vuxit kraftigt och kommer att fortsätta att stärka sina positioner på den svenska marknaden, målsättningen är att ta en ledande position inom sitt område.

dizparc ingår i den privatägda Simonssongruppen där Stig-Olof Simonsson är huvudägare. Genom Simonssongruppen har dizparc en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt. Simonssongruppens ambition är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv, och är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer. För mer information om Simonssongruppen, klicka här

 

  • Affärsutveckling

    Integritetspolicy

    Vi på dizparc AB värnar om den personliga integriteten och arbetar därför aktivt och strukturerat för att behandla personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).  Läs mer