Förbättrade systemlösningar för intern kommunikation och ökat socialt nätverkande hos Komatsu Forest

En fungerande internkommunikation är av yttersta vikt för ett globalt företag med verksamhet på sex kontinenter. Bara i Sverige finns Komatsu Forest representerade på cirka 20 orter, och där till cirka 75 mobila enheter. Komatsu Forest utvecklar, tillverkar och marknadsför skogsmaskiner och tillbehör, och finns över hela världen. Företagets huvudkontor finns i Umeå, är topp tre i världen inom sitt område, och ägs av Komatsu Ltd i Japan.

Genom en molnbaserad intranätlösning, baserad på Sharepoint, skapas flexibla samarbetsytor för Komatsu Forests medarbetare. dizparc agerar rådgivare till Komatsu Forest avseende deras interna kommunikationsplattform, såväl som att man bygger och utvecklar lösningen.

”Genom vårt samarbete med dizparc har vi kunnig partner som bidrar till utvecklingen av vårt intranät. dizparcs konsulter har precis den kompetens som vi efterfrågar för att kunna ta nästa steg i vår interna kommunikations- plattform”, säger Thomas Andersson, IT-chef Komatsu Forest.

Komatsu_4

Utöver att intranätet är den naturliga platsen för informationsspridning och informationsdelning så används det också för dokumenthantering och för projekthantering, allt för att skapa en så effektiv kommunikationsplatsform för Komatsu Forests medarbetare som möjligt. Lösningen innebär också att medarbetarna använder yammer för direkt kommunikation och för att skapa olika kompetensgrupper.

”Lösningen vi utvecklat för Komatsu Forest upplever jag väl möter deras behov, och vi arbetar kontinuerligt tillsammans med dem för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling. Jag är stolt & glad över att Komatsu Forest är kunder till oss, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete”, kommenterar Thomas Johansson, dizparc.

Vill du veta mer?

Thomas Johansson