Event och kurser

dizparc arrangerar regelbundet egna seminarier och nätverksträffar kring spännande och relevanta teman som kan vara aktuella för dig. Vi deltar också i mässor och externa seminarier. Läs mer om kommande event nedan.