2017-05-09

dizparc rekryterar i rekordtakt

dizparc, vars målsättning är att leda digitaliseringen av små- och medelstora företag och organisationer, etablerade sig för mindre än ett år sedan. Bolaget finns redan på fyra orter, däribland Umeå. Sedan starten har företaget haft en mycket positiv utveckling, såväl i form av tillväxt som i etablering av nya erbjudanden och tjänster, och nu står man redo att ta nästa steg.

I dagens digitala omvärld så är det än viktigare för företag att förstå och anpassa sig och sina tjänster eller produkter efter ändrade förutsättningar och kundbehov. dizparc bidrar till företags digitala utveckling och ser en hög efterfrågan från länets företag på tjänster inom bland annat digital affärsutveckling, molntjänster och andra digitala lösningar som effektiviserar eller utvecklar verksamheten.

Sedan starten för nio månader sedan har dizparc vuxit till cirka 70 medarbetare, varav 15 i Umeå, och fler är på ingång. Behovet är stort efter personer som brinner för att utveckla och hjälpa företag att bli bättre med sina kunder genom strategisk och rådgivande konsultation, digital kommunikation samt lösningar inom webb, business intelligence och affärssystem.

”Vi ser tydligt att dizparcs profil, med ambitionen att stödja små- och medelstora företag och organisationer i deras digitala utveckling är efterfrågad. Sedan starten av dizparcs verksamhet i Umeå har vi bidragit till den digitala utvecklingen hos flera av länets företag, och vi ser en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster. Något jag självklart är väldigt glad över”, kommenterar Anna Nabb, dizparc.

Bland de numera drygt 30 kunderna kan nämnas bl.a. Rototilt, Sports Medicine, Inlandsfrakt, GE Healthcare och Nolia.

Trots en mycket positiv start av verksamheten, så är ambitionerna för det kommande året ännu högre, och i Umeå satsar man på att vara minst 20 medarbetare innan året är slut.

”Vår ambition är en fortsatt kraftig tillväxt under året. Umeå med omnejd är en företagsam region, och intresset för att ligga i framkant av den digitala utvecklingen är hög hos företagen. Här skall dizparc spela en viktig roll, även fortsättningsvis”, avslutar Anna Nabb, dizparc.

 

KONTAKT

Camilla Erixon
Marknad & kommunikation dizparc
camilla.erixon@dizparc.se
070-308 93 40