2017-04-06

dizparc levererar responsiv webblösning till Rototilt

Rototilt, världsledande tillverkare av tiltrotatorer och tillbehör för grävmaskiner och grävlastare, har valt dizparc som partner när deras reservdelswebb skall uppgraderas till en modern version med responsiv design.

Rototilts reservdelswebb har ett stort antal användare i form av återförsäljare och verkstäder. För dessa aktörer är det av största vikt att beställningen av reservdelar till grävmaskiner och grävlastare fungerar snabbt och enkelt så att eventuell ställtid för maskinägare och entreprenörer skall bli så kort som möjligt.

”Med dizparcs lösning ger vi både våra kunder och oss ett modernt verktyg vilket kommer att förenkla våra kunders beställningar framöver. Vi valde att samarbete med dizparc då uppvisade en hög kompetens inom området och en stor förståelse för vår verksamhet och vår marknads behov”, kommenterar Lars Lindberg, IT-chef på Rototilt.

dizparc kommer att utveckla en ny mobilanpassad version av Rototilts befintliga reservdelswebb. Målsättningen med den nya lösningen är en intuitiv design som fokuserar på användaren och deras behov. Genom ett mobilt gränssnitt anpassas webbsidan för den stationära alternativt mobila enhet som kunden ansluter ifrån.

”Det är tydligt att alltfler företag ser möjligheterna som en ökad digitalisering ger. Genom en användarvänlig och responsiv webbsida kommer Rototilts kunder att få en högre servicenivå än tidigare, och Rototilt får en lösning anpassad för de behov dagens verksamheter har. Vi är stolta att Rototilt, i hög konkurrens, valt dizparc som leverantör av den nya webblösningen och ser fram emot ett gott samarbete”, säger Anna Nabb, dizparc.

 

 

Kontakt

Camilla Erixon
Marknad/Kommunikation dizparc
070-308 93 40
camilla.erixon@dizparc.se