2017-03-30

dizparc förvärvar En appstudio

Simonssongruppenägda dizparc fortsätter sin offensiva tillväxt och förvärvar En appstudio. Förvärvet är en viktig pusselbit i dizparcs strategi att stödja den svenska SME-marknaden i att förverkliga sin digitala potential. En appstudio består av 12 specialister inom webb- och systemutveckling och har sitt kontor i Jönköping, men verkar över hela Sverige.

Den digitala utvecklingen gör att dagens företag står inför nya utmaningar, gårdagens affärslogik fungerar inte på dagens marknad, och behovet av förändrad kommunikation, nya erbjudanden och ett mer kostnadseffektivt arbetssätt är stort. dizparc vill vara en aktiv partner till sina kunder i denna utveckling och som ett led i detta arbete väljer man att förvärva En appstudio.

”Genom förvärvet av En appstudio stärker dizparc sin position som en ledande leverantör av digitala lösningar till små- och medelstora företag och organisationer. Att ta del av den digitala utvecklingen för att vara fortsatt konkurrenskraftiga är viktigt för våra kunder. Genom En appstudio kommer vi att kunna stödja dem ytterligare i deras affärsutveckling”, kommenterar Per Bråkenhielm, dizparc

”En appstudios medarbetare besitter en unik kompetens som är efterfrågad av såväl kunder som kollegor i branschen och vi är väldigt glada och stolta att de valt att bli en del av dizparc”, avslutar Per Bråkenhielm.

En appstudio har en mycket hög kompetens inom områden som verksamhetsfokuserad apputveckling och användarcentrerade lösningar, vilket bl.a. visar sig i det senaste projektet Wello som i januari rullades ut till 700 medarbetare inom Folktandvården Region Jönköping. En appstudio har också ett samarbete med Jönköping University där man undervisar på bland annat programmet Mjukvaruutveckling och mobila plattformar.

”Genom att bli en del av dizparc och Simonssongruppen får En appstudio tillgång till ett fantastiskt ekosystem av tjänster och kompetens som skapar synergi för både oss och våra kunder. Jag ser fram emot att tillsammans med kollegorna på dizparc få hjälpa företag att utveckla sina digitala erbjudanden för att kunna möta en ny generation av affärsmöjligheter. Att dessutom bli en del av ett team med så mycket erfarenhet och bra människor känns både spännande och roligt”, säger Robin Kochauf, En appstudio.

Kontakt

Camilla Erixon, Marknad/Kommunikation dizparc, 070-308 93 40