2017-09-14

Corroventa väljer dizparc som partner för sin framtida IT-strategi

Corroventa har valt dizparc som partner för framtagandet av sin framtida IT-strategi. Företaget väljer också att teckna ett komplett outsourcingavtal mellan partnerna där dizparc tar ansvar för drift och övervakning av Corroventas IT-miljö. Avtalet löper över tre år.

Corroventa är en premiumleverantör inom avfuktning, som utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter för vattenskador, fukt, lukt och radon. Bolaget har verksamhet i nio länder och är marknadsledande inom sitt område.

dizparc och Corroventa har tecknat avtal avseende outsourcing av Corroventas IT-miljö. Avtalet omfattar bland annat en modern datahallslösning, servicedesk, samt drift och övervakning av företagets IT-miljö. dizparc bistår även företaget i verksamhetsrelaterade frågor inom IT, och skall tillsammans med dem utveckla en ny framåtriktad digital IT-strategi för företaget, för att säkerställa att framtida IT-miljö stödjer Corroventas verksamhet på bästa sätt.

”I dizparc har vi fått en kompetent och kunnig IT-partner. De har ett tydligt kundnära fokus, och visar stor vilja att förstå vår verksamhet för att kunna erbjuda bästa möjliga IT-lösning för oss. Vi är väldigt nöjda med dizparc som IT-partner, och vårt samarbete är utvecklande och fungerar mycket väl”, säger Per Ekdahl, VD på Corroventa.

”Vi är glada och stolta att Corroventa valt oss som IT-partner inom en rad områden såsom t.ex. drift, övervakning, arbetsplats som tjänst och servicedesk. Att dessutom få vara partner i framtagandet i deras framtida IT-strategi ser jag som ett kvitto på att dizparcs erbjudande möter ett behov hos regionens företag. Jag ser fram emot ett fortsatt spännande och utvecklande samarbete tillsammans med Corroventa”, säger Stefan Nohammar, dizparc.

Vill du veta mer?

Camilla Erixon

070-3089340